• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7130, BREKSTAD
  ØRLAND
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557566
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 23.02.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Stabsoffiser F-35 ved Logistics Operation Center på Ørland?

Har du offisersutdanning, erfaring med CIS-planlegging og ønsker deg tilbake i Forsvaret? 

CIS-regimentet i Cyberforsvaret har nå ledig stilling som Stabsoffiser CYFOR F-35 ved Logistic Operation Center på Ørland. Stillingen har gradsnivå major/orlogskaptein og krever utdanning/arbeidserfaring som kan gi fast tilsetting som major/orlogskaptein. Jobben byr på interessante og spesielle utfordringer!

Stillingen inngår i regimentstaben i CIS-regimentet  som ledes fra Kolsås, men har fast tjenestested Ørland utenfor Trondheim. Ørland hovedflystasjon er kampflybase for F-35 og i den forbindelse etableres et F-35 Logistics Operation Center (LOC) som er et driftsstyringssenter for all ekstern logistikkstøtte til den operative driften av norske  F-35. LOC vil være et koordinerende ledd mellom den daglige aktiviteten ved luftvingen og ekstern støtteaktivitet. 

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets sambands- og informasjonsinfrastruktur og ledes fra Lillehammer mens CIS-regiment med sine 500 ansatte er spredt ut over mange tjenestesteder er ansvarlig for sambandsunderstøttelse av Forsvarets og totalforsvarets virksomhet rundt om i Norge, og understøtter Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret med forskjellige typer sambands- og IKT-løsninger i fred, krise og krig. Regimentet er organisert med tre bataljoner med ansvar for henholdsvis Nord-Norge, Reitan og Sør-Norge. Cyberforsvarets CIS-regiment ledes fra Kolsås utenfor Oslo.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no 

Kvalifikasjoner:

 • Militært utdanningsnivå offiser (GOU)
 • Operativ tjeneste
 • Operasjonstjeneste TJERF (tjenesteerfaring)
 • Søkere vurderes opp i mot relevant arbeidserfaring og utdannelse innen stillingens arbeidsoppgaver/ansvarsområde
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig/Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Godkjent medisinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Godkjent fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet*
  *Søkere med aktiv T60 kontrakt i Forsvaret har kun krav til utholdenhetstest karakter 3.

  Du han lese mer om fysiske tester på forsvaret.no

Ønskelig

 • Kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
 • Arbeidserfaring som CIS-planlegger/tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til helhetsforståelse

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Det kan søkes om pendlerrettigheter og pendlerbolig

Stillingen lønnes etter statens regulativ som major/orlogskaptein, Ltr 72 - 78 for tiden kr 720 100 - 821 100 pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. *Merk at for særskilt kvalifisert personell vil høyere avlønning kunne vurderes.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting behandles i Forsvarssjefens tilsettingsråd i uke 15.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad (major/orlogskaptein). Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7130, BREKSTAD
  ØRLAND
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557566
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 23.02.2024