Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372207
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Stabslege operasjoner og beredskap

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Avdeling for plan, styrkebeskyttelse, operasjon (PSO)/M3 er det ledig stilling som Stabslege operasjoner og beredskap i gradsnivået oberstløytnant / kommandørkaptein. Stillingen innebærer fast ansettelse i Forsvaret (T60) med tjenestetid i denne stillingen fra 3 til 8 år. Stillingen er 37,5 t/ per uke. Oppstart  01.08.2021. Tidligere tiltredelse ønskes. 

Arbeidsoppgaver

Som stabslege vil du ha ansvar for å

 • planlegge, koordinere og gjennomføre planprosesser og operasjoner i FSAN opp mot Sjef M3, samt sørge for oppfølging og koordinering av daglige operasjoner
 • koordinere den taktiske enhets operasjoner, øvelser og trening med operasjonssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
 • ivareta utvikling og revisjon av; beredskapssystemer, faglige direktiver, bestemmelser og prosedyrer innen sjef FSANs fagmyndighet
 • bidra til og drifte beredskapsarbeid, samt bidra inn mot sivilt helsevesen innen operasjons og beredskapsarbeid
 • prosessledelse, herunder å bidra under utarbeidelse av faglige meddelelser og høringssvar
 • bidra i planleggingsgrupper på operasjonelt nivå for nasjonale og internasjonale planleggingsoppgaver
 • stabstjeneste på høyere nivå; saksbehandle, utrede, drøfte og vurdere saker
 • utøve tjeneste som lege. Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling
 • undervise innen medisinske emner

 

Kvalifikasjoner

Stillingen krever at du oppfyller krav om

 • godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • relevant spesialitet 
 • tjenesteerfaring på operasjon- /stridsteknisk nivå
 • rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • fysisk (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • sikkerhetsklarering Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse og norsk statsborgerskap
 • god muntlige og skriftlig engelsk fremstillingsevne
 • søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

 

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:

 • militært utdanningsnivå offiser (OF) / Videregående offisersutdanning (VOU)
 • ønskelig med erfaring og kompetanse fra beredskapsarbeid i Forsvaret eller helsevesenet
 • tjenesteerfaring som VAB lege (vernepliktig akademiker befal)
 • tjenesteerfaring fra INTOPS (internasjonale operasjoner)
 • operativ tjenesterfaring
 • lege tjenesteerfaring

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingskode 1521 Oberstløytnant/Kommandørkapt (OF4) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 84 - 90, for tiden kr 910.000,- til kr 1.065.400,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.


Merknad! Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år. Vitnemål fra utdanning og attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Intervju må påregnes.