• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797434
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Stabsbefal personell Nasjonalt logistikkoperasjonssenter

Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bygger fremtidens logistikkløsninger for Forsvaret. Gjennom nye logistikkonsepter og sivil-militært samarbeid får Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.
I stillingen vil du jobbe både internt mot andre avdelinger i Forsvaret og eksternt mot allierte og aktørene i Totalforsvaret.
Nasjonalt logistikkoperasjonssenter/Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG) er FLO sin operasjonsavdeling og taktisk ledelseselement under operativ kommando av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). NOR JLSG har ansvar for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk, sanitet og vertslandsstøtte (Host Nation Support).
Avdelingen leder FLOs operative støtte i fred, under styrkeoppbygging og i operasjoner. Til daglig støtter avdelingen militære operasjoner og øvelser i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingsinnehaver skal være lokal avdelingssjef sin HR-rådgiver og saksbehandler.
 • Med støtte fra overordnet nivå rådgi og veilede linjeledere i egen avdeling om HR-aktiviteter og –tjenester.
 • Etablere, oppdatere og følge opp personellstruktur og bemanning i alle faser fra fred til krig.
 • Delta i plangrupper hvor HR-kompetanse er ønskelig.
 • Ajourholde alle lister og oversikter, samt rapportere nødvendige personell-forhold.
 • Ivareta all oppfølging av allierte som skal tjenestegjøre ved avdelingen.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Må ha grunnleggende befalsutdanning.
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) ved nytilsetting (kar 4)
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse.
 • Må ha norsk statsborgerskap.
 • Må ha militær eller sivil erfaring med personalarbeid

Ønskelig krav:

 • Bør beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.
 • Det er ønskelig med høyskoleutdanning innenfor personaladministrasjon.
 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonal innsats/internasjonale operasjoner.


Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Kunne jobbe både individuelt og i samspill med andre.
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner.
 • Strukturert og serviceinnstilt.
 • Kunne finne gode løsninger hvor regler følges og medarbeidere ivaretas.
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass i en kompetansetung organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag.
 • En arbeidsplass innenfor rammene av et inkluderende arbeidsliv.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant, stillingskode 1567, (OR7), lønnstrinn 47 – 63, for tiden kr 430.500, til kr 566.500,- pr år.
 • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2021)

Tjenestested kan bli flyttet, men er foreløpig besluttet å være på Kjeller frem til 2025/2026.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797434
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret