• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769074
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Stabsassistent Administrasjon

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb i NATO? 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har ledig stilling som Stabsassistent Administrasjon i USA, Norfolk. Dette er en Peacetime Establishment (PE) stilling. 

Allied Joint Force Command Norfolk er ett av tre operasjonelle hovedkvarter i NATO, underlagt Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) . De andre operasjonelle hovedkvarterene er JFC Brunssum og JFC Naples. JFC Norfolk har vært operasjonelt fra 17. september 2020, og er i Norfolk, Virginia, USA. JFC Norfolk er samlokalisert med US Second Fleet og er ledet av en amerikansk viseadmiral
JFC Norfolk ble opprettet for å beskytte sjørutene mellom Europa og Nord-Amerika, og er det første NATO-hovedkvarteret siden 2005 som har Atlanterhavet som hovedfokus. Dette var tidligere dekket av COMSTRIKFLTLANT.
Hensikten med hovedkvarteret er å sikre de viktige forsyningsrutene over Atlanterhavet. Oppgavene inkluderer å opprettholde situasjonsforståelse, gjennomføre øvelser og lage operasjonelle planer for maritime operasjoner i Atlanterhavet. NATOs daglige maritime operasjoner vil fortsatt bli ledet av Allied Maritime Command (MARCOM) i Storbritannia.

Stillingen er militær og vi ønsker å rekruttere/ re rekruttere deg som har tatt en militær utdanning gjennom Forsvaret.

Kvalifikasjoner:

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjon
 • Erfaring fra stabsarbeid på taktisk eller fellesoperativt nivå
 • Meget gode engelsk ferdigheter (Lese-Lytte-Skrive-Tale) STANAG 3-3-3-3
 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Bestå fysisk test karakter 4, utholdenhet og styrke. For allerede militært tilsatte på T-60/T-35 er krav til fysisk test karakter 3 (Fysiske tester i www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret). Fysisk test må være bestått før tilsetning
 • Inneha god helse og må før tilsetning kunne bestå medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner

Følgende krav bør også være oppfylt:

 • Erfaring med information management (IM) og/eller informasjonsoperasjoner
 • Erfaring fra stillinger som lederstøtte/Militær assistent (MA)

 

Annen informasjon:


Denne stillingen er gradsfastsatt som OR7, Flottiljemester/Stabssersjant. Det kreves normalt at søkeren har minimum 13 års erfaring som militær, eller innehar relevant arbeidserfaring som kan godskrives som befal (realkompetansevurdering).

NATO har en gjennomsnittlig 40-timers arbeidsuke.

Stillingen er tidsbegrenset 4-3 år. En normal rotasjon i stillingen er 4 år, men den tilsatte kan søke om avkorting etter 3 år.

For mer informasjon rundt det praktiske for PE-stillinger i utlandet, se https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/stabstjeneste

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Løsningsorientert og god vurderingsevne
 • Opptatt av gode resultater
 • Serviceorientert

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø med gode kollegaer i et godt og inspirerende internasjonalt arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for egenutvikling
 • Gunstige pensjon- og velferdsordninger. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1567 Stabssersjant/Flottiljemester (OR7) for tiden kr 679.700,-. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.01.2025). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning. Den som tilsettes må selv søke på andre stillinger når stillingens makstid nærmer seg (Se punkt annen informasjon). 

NATO VILKÅR:

Under tjenestegjøring i utlandsstrukturen tilstås personell økonomiske vilkår som følger: 
Tillegg/godtgjøringer UTLAND
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale-om-okonomiske-vilkar-for-personell-som-tjenestegjor-ved-stasjoner-nato-staber-og-andre-enheter-i-utlandet/id2485501/ 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769074
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret