Stab, Strategisk HR og digitalisering - HR-rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Stab, Strategisk HR og digitalisering søker en HR-rådgiver/ juridisk rådgiver. 

Innlandet fylkeskommune ønsker å styrke HR-faglige kapasitet for å kunne lykkes med nødvendig utvikling og omstilling. Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

Om enheten

Seksjonen HR og digitaliseringer er for tiden del av Stabsavdelingen, og har i underkant av 30 medarbeidere som arbeider innen hele det HR-faglige feltet, inkludert digitalisering, organisasjonsutvikling og HMS. Seksjonen består for tiden av enhetene Lønn og personaladministrasjon, Arbeidsliv og Strategisk HR og digitalisering.

Seksjonen leverer HR- og digitaliseringstjenester til hele organisasjonen. Det løses både operative og strategiske oppgaver, der evnen til å arbeide tverrfaglig og utvikle helhetlige løsninger for organisasjonen er sentralt.

Vi søker deg som

 • har interesse for arbeidsrettslige spørsmål og øvrig relevant lov- og avtaleverk
 • på vegne av arbeidsgiver vil bidra til gode og helhetlige HR-faglige prosesser i fylkeskommunen
 • kan bistå seksjonen og organisasjonens ledere på ulike nivåer i et bredt spekter av HR-faglige spørsmål, oppgaver og prosesser
 • trives med ulike HR-faglige saksbehandlings- veilednings- og utviklingsoppgaver
 • har ca 5 år eller mer erfaring innen stillingens nedslagsfelt

Vi tilbyr

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et utviklingsorientert fagmiljø 
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • tiltredelse etter avtale
 • arbeidssted er Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • operasjonalisere og videreutvikle virksomhetens arbeidsgiverpolitikk
 • anvende lov- og avtaleverk innen ulike HR-faglige temaer
 • arbeid med personalsaker
 • arbeid med endrings- og omstillingsprosesser
 • vedlikehold og videreutvikling av HR-faglige arbeidsprosesser, rutiner og verktøy
 • lede og/eller fasilitere arbeidsprosesser
 • operative og strategiske arbeidsoppgaver innen seksjonens nedslagsfelt

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå; juridisk embetseksamen, HR med arbeidsrett eller tilsvarende formell kompetanse
 • har god og relevant erfaring innen HR-området
 • erfaring som leder, med ledelse, eller arbeid som arbeidsgivers representant
 • kunnskap om avtaleverk, fortrinnsvis KS området
 • erfaring med både praktisk og strategisk arbeid
 • kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • analytisk og anvender faglig kunnskap innen relevante fagområder
 • selvstendig, tar initiativ og bidrar til kontinuerlig forbedring
 • gode samarbeidsevner og arbeider godt i team
 • fleksibel, jobber effektivt og leverer kvalitet
 • personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.