Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stab, Politisk sekretariat - Personvernombud

Beskrivelse

Stab, Politisk sekretariat har ledig 100 % fast stilling som Personvernombud fra 1. januar 2021.

I Innlandet fylkeskommune er det mange spennende oppgaver, og som personvernombud vil du jobbe opp mot fylkeskommunens øverste ledelse. Du bør like å ha flere baller i lufta og evne å prioritere oppgaver med en risikobasert tilnærming.

Seksjonssjef Politisk sekretariat vil være din personalleder, men du rapporterer faglig til fylkeskommunens øverste administrative ledelse.

Innlandet fylkeskommune legger opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av digital kommunikasjon.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at seksjonstilhørighet og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Om enheten

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. Politisk sekretariat består av til sammen 13 ansatte.

Ombudene i Innlandet fylkeskommune er organisatorisk plassert i Politisk sekretariat, men rapporterer til øverste ledelse.

Vi søker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • er strukturert og ryddig i møte med ledelse og kolleger
 • selvstendig

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.01.2021
 • arbeidssted Hamar
 • plassering i stilling som rådgiver 

Arbeidsoppgaver

Som personvernombud jobber du uavhengig og skal selv prioritere innsatsområde og ressursbruk basert på risiko. Oppgavene faller allikevel innenfor visse rammer som settes av personopplysningsloven, og du kan regne med å bruke tid på å:

 • bidra til kompetanseheving slik at organisasjonskulturen ivareta personvern og sikkerhet
 • informere og gi råd til fylkeskommunens avdelinger og øverste administrative ledelse
 • bidra til at fylkeskommunens fellesløsninger har et tilfredsstillende personvern
 • gi råd og kontrollere gjennomføring av vurdering av personvernkonsekvenser
 • bidra i arbeidet med etablering av interne styrende dokumenter, rutiner og retningslinjer
 • bidra med å besvare henvendelser fra de registrerte om deres rettigheter
 • være kontaktpunkt og ved behov rådføre seg med Datatilsynet

Kvalifikasjoner

 • relevant høyskole-/universitetsutdanning, mastergrad eller tilsvarende
 • solid og relevant kompetanse i lys av oppgavene som er beskrevet, og helst med dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området
 • god forståelse/ evne til å sette seg inn i behandlingsaktivitetene, IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i fylkeskommunens mange ulike områder

Egenskaper

 • gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • tydelig rolle- og oppdragsforståelse i utføring av arbeidsoppgaver
 • kan stå i endringsprosesser, bidra til å skape endring
 • vi er opptatt av å finne riktig person til denne viktige jobben, derfor vil personlig egnethet veie tungt.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.