Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Språkteknolog

Nasjonalbiblioteket lyser ut to faste stillinger som språkteknolog. Arbeidsoppgavene vil være fordelt mellom Språkbanken og DH-laben (digital humaniora laboratoriet). Språkbankens oppdrag er å samle inn, utvikle og vedlikeholde ressurser og verktøy for språkteknologisk forsking og utvikling med relevans for norsk språk. For mer informasjon, se www.språkbanken.no. DH-laben bistår forskere og studenter i bruk av digitale verktøy og metoder i humanistisk forsking med utgangspunkt i Nasjonalbiblioteket digitale og multimediale samling. For mer informasjon, se www.nb.no/forskning/digital-humaniora/.

Vi er på jakt etter personer med dyp språkteknologisk innsikt og bred erfaring med hvordan språkteknologi kan anvendes i tjenesteutvikling og forskning. Dialog med Språkbankens og Nasjonalbibliotekets brukere i private virksomheter, offentlig sektor og akademia vil være en viktig del av stillingene. Søkere må snakke og skrive flytende norsk, ha god kompetanse i begge målformer, samt god forståelse av norske dialekter.

Arbeidsoppgaver
 • Produsere korpus i relevante formater
 • Kvalitetssikre, oppdatere og dokumentere eksisterende ressurser i Språkbanken
 • Tilrettelegge Nasjonalbibliotekets digitale samling for forskningsformål
 • Tilpasse og utvikle verktøy med relevans for digital humaniora
 • Være i faglig dialog med relevante brukergrupper
 • Bidra til andre oppgaver i Nasjonalbiblioteket
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning tilsvarende master- eller doktorgradsnivå innenfor fagområdene lingvistikk, datalingvistikk eller informatikk
 • Bred erfaring med programmering og automatisk tekstprosessering
 • God mestring av begge norske målformer og god forståelse av norske dialekter
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid 
Personlige egenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å kommunisere klart og tydelig om språkteknologiske spørsmål til mottagere med varierende kunnskapsnivå
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt
Vi tilbyr
 • Fast stilling i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. 
 • Aktuell lønnsplassering for rådgiver er 50 til 59 og for seniorrådgiver 60 til 69 i statens lønnstabell avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.