Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialvernepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Vil du bli en av oss? Habiliteringstjenesten, Sanderud har ledig 1 års engasjement for spesialvernepleier/ vernepleier i barneseksjonen. Vi er samorganisert barn og voksen og habiliterer i et livsløpsperspektiv. Pasientene våre har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Vi er en tverrfaglig tjeneste med ansatte fra åtte ulike faggrupper.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til oppfølging/veiledning ambulant i barnehage/skole og avlastning.  Det kan også være behov for å delta i utredning og kartlegging. Det er stor grad av ambulant jobbing, så man må påberegne en del kjøring. Vi har tjenestebiler, men av og til må man kunne bruke egen bil.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet vernepleier
 • Ønskelig med relevant videreutdanning/spesialisering innenfor habilitering
 • Det er en stor fordel at søker har erfaring fra å jobbe med barn og unge innenfor habiliteringstjenestens målgruppe
 • Det er ønskelig at søker har erfaring med utfordrende atferd og kap 9

Personlige egenskaper:

 • Interesse for tverrfaglig samarbeid og det å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • God på kommunikasjon og dokumentasjon
 • Interesse for undervisning
 • God på selvledelse

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr et spennende og godt arbeidsmiljø med vekt på tverrfaglighet og høy kompetanse
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter overenskomst
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette