Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialutdannet sykepleier/ vernepleier m/spesialutdanning/ miljøterapeut m/spesialutdanning

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er organisert til Klinikk for psykisk helse og ivaretar spesialiserte helsetjenester til barn og ungdom i Agder. Avdelingen har totalt 6 polikliniske enheter, hvor to er lokalisert i Arendal, tre i Kristiansand og én i Lister samt 1 døgnenhet plassert i Kristiansand. I tillegg består avdelingen av en merkantil enhet som gir administrativ støtte til behandlere, samt en aktiv forsknings- og utviklingsenhet som blant annet bidrar til evalueringer av dagtilbudet. 

ABUP satser aktivt og målrettet på en fremtidsrettet faglig og organisatorisk utvikling med økt tematisk spesialisering og nye måter å løse oppgaver på. Vår ambisjon er å tilby barn og unge rask og riktig helsehjelp, og vil sammen med deres omsorgspersoner og andre bidra til at den enkelte raskt oppnår et godt funksjonsnivå i tråd med sine mål og forutsetninger. I godt og vel 2 år har vi hatt et pilotprosjekt med utprøving av dagtilbud for spiseforstyrrelser. Dagtilbudet gis svært gode tilbakemeldinger fra brukerne, og det går nå over til fast tiltak plassert i Arendal. Dagtilbudet for spiseforstyrrelser tilbyr spesialisert behandlingstilbud til de under 18 år. Hovedbehandlingen er intensiv og målrettet familiebasert terapi med motivasjonsarbeid, veiledning og måltidsstøtte for å istandsette foreldre til å hjelpe barna sine best mulig. Behandlingen er individuelt tilpasset, også til alders- og utviklingsmessige behov, og vi tilbyr en intensiv innsats som del at et lengre behandlingsforløp for pasientene. Lengden på oppholdet er vanligvis inntil 5 dager, med mulighet for planlagt oppfølgende opphold. Dagtilbudet har to 100 % spesialterapeuter samt en ernæringskokk i 50 % som jobber i team. I tillegg skal det jobbes frem et system for vikarmulighet i samarbeid med de polikliniske spiseteamene. Dagtilbudet samarbeider tett med poliklinikk og døgnenheten. Fremtidig samlokalisering med Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser for pasienter over 18 år gjør at Klinikk for psykisk helse tilrettelegger for felles utvikling og kompetanse av tilbudet for pasienter med spiseforstyrrelser. 

Vi søker deg som er motivert for å jobbe tverrfaglig og intensivt i et krevende og spennende felt mellom familieterapi, somatikk og motivasjonsarbeid.

Vi har ledig følgende stillinger i dagtilbud for spiseforstyrrelser, knyttet til ABUP i Arendal:

1 x 100 % fast stilling for spesialutdannet sykepleier/ vernepleier med spesialutdanning/ miljøterapeut med spesialutdanning. Tiltredelse etter avtale.

ABUP Arendal består av poliklinikk som er tverrfaglig sammensatt og har tre team, med totalt 26,5 årsverk samt familieklinikk som også er tverrfaglig sammensatt. Enhetene har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barneverntjenester, BUF etat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører i de unges liv. Avdelingen er inne i en omorganiseringsprosess og som et resultat av dette kan funksjonen dagtilbud, og dermed stillingene også, bli flyttet til en annen enhet i avdelingen. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig helse-/sosialfaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Videreutdanning i familiebasert terapi er et krav
 • Erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser er et krav
 • Arbeid innenfor psykisk helsevern barn og unge/voksne generelt er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Motivasjon til å utvikle gode helsetjenester og et godt arbeidsmiljø
 • Være en god teamarbeider
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Evne til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pålitelighet, fleksibilitet og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • En avdeling bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Opplæringsprogram for nyansatte, internundervisning og temadager
 • Fleksibel arbeidstid etter avtale
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag og med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring 

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.