Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialutdannet sykepleier/ vernepleier m/spesialutdanning -dagsansvarlig

Offentlig forvaltning

Døgnenheten er en åpen enhet med 20 senger som tilbyr utredning, behandling og miljøterapi av psykiske lidelser. Enheten har ansvar døgninnleggelser for spiseforstyrrelser i Agder.  Vi tilstreber et høyt faglig nivå og et individualisert utrednings- og behandlingstilbud. Enheten ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis. Arbeidssted er i Arendal/Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. 

Se mer om avdelingen vår her.

I Døgnenheten har vi nå ledig 1 x 100 % fast stilling som dagsansvarlig spesialutdannet sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning, med arbeid p.t. hver tredje helg

Ved intern ansettelse blir annen stilling ledig  med tilhørende oppgaver turnus dag / kveld med tredje hver helg.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Østre del av Agder fylke. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/ vernepleier utdanning  med relevant videreutdanning
 • God kunnskap innen fagfeltet psykisk helse og rus
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Ønskelig med kjennskap til interne systemer som DIPS, Nissy, TønSys, og GAT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet
 • Realkompetanse vektlegges mer enn formalkompetanse
 • Robust og evne til å stå i høyt arbeidstempo
 • Profesjonell, fleksibel og personlig i møte med egne ansatte, kollegaer, pasienter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring