Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialutdannet sykepleier/ vernepleier m/spesialutdanning

Offentlig forvaltning

Bli kjent med DPS Østre Agder

Vi har nå en ledig stilling i vårt FACT team, et spesialisert team, som arbeider med langtidssyke med diagnose eller mistanke om diagnose innen psykose-/schizofrenispekteret samt alvorlige stemningslidelser med psykosesymptomer. Teamet er flerfaglig sammensatt, arbeidstiden er på dagtid hvor det arbeides ambulant og stort sett i pasientens hjem eller andre steder der pasienten oppholder seg, i Østre Agder.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning

I stillingen er det en 50% funksjon som TIPS-konsulent (Tidlig oppdagelse og behandling av psykose) og de resterende 50% er knyttet til CASE-manager oppgaver.                  I TIPS-funksjonen har man et særlig ansvar for å ha spesielt fokus på tidlig oppdagelse og behandling av pasienter med psykose, eller mistanke om psykose, og deres pårørende. I funksjonen vil man i tillegg ha fokus på samarbeid med kommune og andre relevante samarbeidspartnere. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med FACT og rusfeltet er ønskelig
 • Autorisasjon og relevant videreutdanning 
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, faglig kunnskap og gode samarbeidsevner
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Mulighet for å utvikle egen kompetanse, i form av videreutdanning innen relevant fagfelt, i samsvar med DPS Østre Agders behov 
 • Veiledning
 • Arbeidstid; 08.00 – 15.30
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring