Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialutdannet sykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi har følgende kombinasjonsstilling ledig ved medisinsk poliklinikk:

 • 1x100 % fast stilling, p.t. 70% er ved diabetspoliklinikken og 30% på 2A-medisinsk sengepost

Ved intern omrokkering kan andre stillinger/stillingsbrøker innen avdelingen eller i bemanningsenheten bli ledig.

Sengepost 2A er organisert i gruppesykepleie og har p.t  tredelt turnus med helgearbeid, for tiden 3. hver helg. Det må i tillegg påberegnes arbeid 2 ekstra helger pr. år.

Medisin 2A er en hektisk sengepost med pasienter innen 5 fagfelt hvor vi er spesialister innen fagfeltene; hematologi, nefrologi, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. 

På diabetespoliklinikken vil du møte pasienter med diabetes type1 og type 2, svangerskapsdiabetes og andre problemstillinger innen fagfeltet. Du jobber selvstendig i dialog med endokrinolog og som en del av diabetesteamet ved SSK.

Hos oss vil du møte en engasjert og kompetent stab som ønsker å gi best mulig behandling og pleie. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialist godkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig sterk
 • Ønskelig med videreutdanning innen diabetessykepleie 
 • Gode IT- kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • God teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling i faglig miljø
 • Et godt kollegialt miljø som spiller hverandre gode
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • God opplæring
 • Pt. fleksibel turnus