Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/vernepleier med spesialutdannelse 100% fast

Offentlig forvaltning

 - Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.
 - Du vil bli en del av en fag-gruppe på 10 spesialsykepleiere.
 - Du vil bli en del av en poliklinikk som har to allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
 - Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost. DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 
Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskole innen helse- og sosialfag.
 • Videreutdanning/spesialisering  innen rus og psykiatri og erfaring fra samme fagfelt.
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Fordel med erfaring innen poliklinisk arbeid.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interessert og engasjert
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha utholdenhet og humor

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.