Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/sykepleier til nyetablert tverrfaglig lettpost

Offentlig forvaltning

Høsten 2024 står et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ferdig og klar for innflytting. Her samler vi flere av fagmiljøene innen kreftbehandling i OUS. Stillingen er en spennende og unik mulighet til å være med å bygge opp og utvikle en ny sengepost med et nytt driftskonsept. Du vil også få muligheten til å medvirke til et godt tverrfaglig arbeids- og læringsmiljø.

I september opprettes en tverrfaglig lettpost på Radiumhospitalet. Dette blir en sengepost med 14 senger, fra alle fagområdene på sykehuset. Ved oppstart vil det være en 5 døgnspost. Det blir arbeid på helg på samarbeidende avdelinger.  Pasientene vil være selvstelte og oppegående, men ha behov for sykepleiertjenester. 
Vi søker etter spesialsykepleiere/sykepleiere med kompetanse på onkologi og/eller kirurgi og som ønsker å være med å starte en ny enhet her på Radiumhospitalet. Det blir ønskeplan, arbeid hver 3.helg eller langvakter hver 4.helg.

Det blir varierte arbeidsoppgaver; klargjøring, oppfølging av kirurgiske pasienter og onkologiske pasienter som får strålebehandling. Det forventes en del prosedyrearbeid. Kompetanseheving og opplæring er et viktig fokus, da det vil være varierte pasientgrupper som skal håndteres med ulike prosedyrer.
I oppstart perioden vil det være en samlokalisering med lindrende enhet.

Det gjøres vurderinger mot høytid/helligdager om tverrfaglig lettpost holder stengt.

Det er flere ledige faste stillinger ved Tverrfaglig Lettpost. Ved intern ansettelse kan det bli ledige stillinger i andre seksjoner i Avdeling for sengeposter.

Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt geografiske lokalisering kan endres som følge av omstillinger ved Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med onkologiske pasienter.
 • Ønskelig med erfaring med DIPS arena og Metavision, men ikke noe krav

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Ønsker å være med å opprette en ny tverrfaglig post for kreftpasienter
 • Er engasjert og nytenkende i forhold til å finne løsninger i en oppstartfase
 • Er positiv til endringer som må gjøres før å øke kompetanse og flyt i avdelingen
 • Er god til å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger og leder
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Høyt fokus på kompetanse utvikling og opplæring
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag