Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/ sykepleier med funksjon som fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Er du en initiativrik lagspiller som liker å gjøre andre gode? Da er du kanskje vår nye fagutviklingssykepleier.

Vi er i overkant av 50 medarbeidere fordelt på ulike yrkesgrupper. Som fagutviklingssykepleier får du en nøkkelrolle i utviklingen av alle medarbeiderne og er deltakende inn mot seksjonens og avdelingens lederteam. Du vil ha ansvar for fag, forskning og faglig strategiarbeid. Fagutviklingssykepleier har ansvar for å gjennomføre kurs, veilede kollegaer og ha det overordnede ansvaret for studenter. Du vil også i perioder fungere som stedfortreder for seksjonsleder ved behov.

Vi søker deg som har et hjerte for fagutvikling. Som er nytenkende, opptatt av å gjøre andre gode og vil være en rollemodell for sykepleiefaget generelt og hjertefaget  spesielt. Vi har også fagsykepleier for fagene endo/nyre som vil være en tett samarbeidspartner.

Stillingen innebærer dagtid i ukedagene med arbeid hver tredje helg. Klinisk arbeid må påberegnes under ferie- og høytidsavvikling ved behov.

Litt om seksjonen vår.

Hjerte, nyre og hormon sengepost er en spennende og variert avdeling, med muligheter for stor faglig utvikling.  Sengeposten har 26 senger. Det også er en hektisk avdeling med stor turnover av pasienter. Det er derfor viktig at du trives med og takler å ha "mange baller i luften", og det å kunne forholde deg til mange på en gang. 
Vi behandler en rekke sykdommer og tilstander: Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, brystsmerteproblematikk, hjerteopererte pasienter, akutt og kronisk nyresvikt, peritoneal- og hemodialyse pasienter med komplikasjoner, malign hypertensjon og  endokrinologiske sykdommer.  Vi tar imot planlagte innleggelser og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.


I 2026 vil det også stå ferdig ett nytt bygg for sengeposter, nytt akuttsenter og nytt kreftsenter.

Vi har et godt sosialt miljø, og legger vekt på at de ansatte skal trives på jobb.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fagutvikling av avdelingens medarbeidere.
 • Være en god rollemodell i tråd med våre verdier.
 • Veiledning av sykepleiere, helsefagarbeidere, lærlinger og studenter.
 • Ansvar for å gjennomføre introduksjon og opplæring av nyansatte, studenter og hospitanter.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning innad i avdelingen og på foretaket etter behov. 
 • Gjennomføre kompetansekartlegging. 
 • Inneha oversikt over medarbeidernes kompetanse og sørge for at denne er dokumentert i henhold til STHF sine retningslinjer. 
 • Bidra i arbeid med avdelingens mål, strategi og handlingsplaner. 
 • Ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon og prosedyreverk er oppdatert.
 • Koordinere og delta i forbedringsprosjekter.
 • Samarbeide med fagansvarlig overlege og hjertepoliklinikken.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert spesial sykepleier.
 • Autorisert sykepleier med minimum to års klinisk erfaring med erfaring fra hjerte faget.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. 
 • Veilederkompetanse.
 • Fortrolig med dataverktøy. 
 • Ønskelig med kompetanse innen forbedringsarbeid og kunnskapsbasert praksis.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt !

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og nytenkende.
 • Engasjert.
 • Tydelig og inviterende.
 • Endringsvillig og løsningsorientert.
 • Systematisk, men kan omstille seg raskt ved behov.
 • Kunne prestere under høyt arbeidstempo med raskt skifte av arbeidsoppgaver. 
 • God arbeidsmiljøbygger.
 • Trives med å arbeide etter resultat- og måloppnåelse.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Trives med å arbeide kombinert klinisk og administrativt.
 • Initiativrik, ansvarsbevisst og pålitelig.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende sykepleierstilling med funksjon som fagsykepleier hjerte, med gode utviklingsmuligheter i et veldig hyggelig arbeidsmiljø. 

  Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.