Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/sykepleier innen palliasjon med ansvar for palliativt team og poliklinikk på Radiumhospitalet, Kreftklinikken 

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling (AKB) og Kreftklinikken har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, regions- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Oslo universitetssykehus er akkreditert som Comprehensive Cancer Center (CCC) av Organization of European Cancer Institutes (OECI). Et eget kreftstyre er etablert for å sikre kvalitet og koordinering av behandlings- og forskningstilbudet til kreftpasientene, på tvers av sykehusets klinikker og i samarbeid med Kreftregisteret, Universitetet i Oslo og forskningsinstitutter. Avdeling for kreftbehandling er sentral i dette arbeidet. Avdelingen skal også bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.


Seksjon for lindrende behandling (SLB) er det regionale palliative senteret i Helse Sør-Øst og omfatter en klinisk del og Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB). KLB er en kompetansetjeneste for helseregionen med ansvar for å forske, bygge og spre kompetanse i palliasjon. The European Palliative Care Research Center (PRC) er forskningssenteret ved SLB. PRC har nylig fått bevilgninger fra EU som koordinator for MyPath. Dette er et femårig prosjekt som har som hovedmålsetting å utvikle og implementere digitale pasientsentrerte forløp. MyPath inngår også som en del av MATRIX – Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling (FKB).

Den kliniske aktiviteten for SLB, Radiumhospitalet omfatter ansvar for åtte senger i en sengepost med totalt 27 senger, poliklinikk og et tverrfaglig palliativt team med tilsyn til inneliggende pasienter. Et ambulant palliativt team (uteteam) er under planlegging. Pasientene er delvis regionspasienter og delvis pasienter fra bydelene i Oslo hvor OUS har lokalsykehusansvar.

Vi søker spesialsykepleier/sykepleier med kompetanse i palliasjon til en 100 % fast stilling til palliativt team og SLB poliklinikk. Stillingen er en kombinert stilling med hovedoppgaven å utvikle, etablere og implementere det palliative teamet ved Radiumhospitalet. Dette krever erfaring og kunnskap innen ledelse, organisering og klinikk.
Stillingen skal ha faglig tilknytting til SLB, med direkte rapportering til seksjonsleder. Utvikling og etablering av teamet må skje i tett samarbeid med de medisinsk- og sykepleiefaglig ansvarlige, samt andre relevante helseprofesjonsgrupper innen palliasjon på Radiumhospitalet og ved KLB. Det legges også til grunn at utviklingen av det palliative teamet vil skje som en del av MyPath og dermed være en del av utviklingen og implementeringen lokalt, nasjonalt og internasjonalt av de digitale pasientsentrerte forløpene.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid i palliativt team og poliklinikk
 • Koordinering og sikre kontinuitet i det sykepleiefaglige arbeidet med palliative pasienter som følges av palliativt team og poliklinikk
 • Tverrfaglig samarbeide med aktuelle yrkesgrupper
 • Samhandling med andre seksjoner og avdelinger i OUS, andre sykehus i HSØ og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Praktisk erfaring innen ledelse/prosjektledelse
 • Erfaring i arbeidet med kreftpasienter som mottar palliativ behandling 
 • Spesialutdannelse i palliasjon eller onkologi er ønskelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig    

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Opplæringsprogram
 • Introduksjonskurs
 • Godt arbeidsmiljø
 • Et utviklende og spennende fagmiljø 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger