Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/sykepleier, fast 100%

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med oppfølging av pasienter med ryggmargsskade? Har du lyst til å bli en del av vårt dyktige team og bidra til vårt gode arbeidsmiljø?

Avdeling for oppfølging av ryggmargskade tilbyr blant annet korte kontroll- og vurderingsopphold for pasienter rettet mot ryggmargsskade. Det gis både individuelle og gruppebasert tilbud. Avdelingen har 17 senger og holder stengt jul og påske, samt 4 uker i forbindelse med sommerferieavvikling. 

Nå har vi en fast 100% stilling ledig. Andre stillingsprosenter kan også være mulig. 

Hos oss er det høy grad av tverrfaglig samarbeid både i behandling og vurdering av pasienter med sammensatte problemstillinger og behov. Her får du jobbe med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. 

Du er

Vi søker deg som er engasjert, som har gode samarbeidsevner og som liker faglige utfordringer. Du er opptatt av å holde en høy faglig standard og aktivt bidra med å utvikle kvaliteten på det tverrfaglige tilbudet. Du arbeider selvstendig, tverrfaglig og effektivt samtidig som du er en lagspiller som trives med å ha mange baller i lufta. 

Du har gjerne videreutdanning innen rehabilitering, sår, stomi eller rus og psykiatri, men dette er ikke et krav. Du er en ansvarsbevisst og fleksibel sykepleier med pasienten i fokus. Personlig egnethet i forhold til samarbeid, kvalitet og arbeidsmiljø vil bli vektlagt. 

Våre sykepleiere

 • Jobber i todelt turnus (vi har et eget team av nattevakter)
 • Er del av et tverrfaglig team med høyt faglig nivå
 • Jobber tett på og følger pasienter over tid
 • Spiller en viktig rolle i pasientens rehabilitering etter alvorlig sykdom og skade
 • Får mulighet til å være del av et team som har fokus på arbeidsmiljø og høy faglig sykepleiekompetanse
 • Har en variert arbeidshverdag med mange ulike oppgaver
 • Lønnes i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg
 • Får kompensert for relevant tilleggs- og/eller videreutdanning
 • Har meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Deltar i sykehusets kompetanseutviklingsprogram, samt avdelingsintern opplæring og undervisning både tverrfaglig og særfaglig. Spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger

Jobb hos oss!

 • Det er ca. 40 minutters reise til sykehuset fra Aker brygge med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter. Arbeidstid (vakter) er tilpasset rutetider fra Oslo. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.
 • Stillingene er for tiden tilknyttet avdeling for oppfølging av ryggmargskade. Ved intern ansettelse kan en annen stilling bli ledig i foretaket.
 • Får du tilbud om stillingen må du legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede.
 • Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og vil behandle søknader fortløpende. For spesielt kvalifiserte søkere vil vi vurdere å ansette fortløpende. Intervju kan eventuelt gjennomføres digitalt. 

Vi ønsker å høre fra deg. Send oss din motivasjon for å søke på stillingen og vektlegg spesielt relevant kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere sykepleietiltak til pasientene i fokus både individuelt og i tverrfaglige grupper i et oppfølgingsperspektiv 
 • Individuell - og gruppebehandling, f.eks undervisning
 • Benytte DIPS som dokumentasjonssystem
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk 
 • Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter 
 • Medansvar for avdelingens behandlingsprogram og fagutvikling
 • Sammen med avdelingsleder og fagansvarlig planlegge fagutvikling for sykepleiergruppen
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Gi råd, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende,  eksterne samarbeidsparter  og til studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Må beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig 
 • Videreutdanning innen stomi eller rus og psykiatri vil være en fordel, eventuelt erfaring innen disse fagfeltene
 • Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, men ikke et krav
 • Erfaring med, og interesse for, teknologiske verktøy og systemer
 • Det er ønskelig med erfaring med å iverksette, tilpasse og forvalte endrings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Innstilt på å være en lagspiller og trives med å  jobbe i et tverrfaglig team, men kan også jobbe selvstendig
 • Trives med ansvar og mange arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, har en positiv innstilling og bidrar til å finne løsninger for å opprettholde vårt gode fag- og arbeidsmiljø
 • Ønsker utfordringer og å utvikle deg faglig og personlig

Vi tilbyr:

Sunnaas sykehus - profesjonalitet, engasjement og glede