• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898326
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Spesialsykepleier / Sykepleier 75 % fast st. Åslundmarka bo- og servicesenter

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter. Det er ett stort omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.  

Stillingen er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter vedtak i heldøgns bemannede omsorgsboliger inne i Åslundmarkasenteret, samt til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn. Virksomheten består av totalt 31 årsverk, sykepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter. Alle disse er med på og yte gode tjenester ut ifra den enkeltes beboer/bruker bistandsbehov. I tillegg har vi ett Åpent Dagtilbud som er med på å ivareta brukernes aktivitetsbehov.

Stillingen som nå lyses ut er p.t med turnus tilknyttet de heldøgnsbemannede omsorgsboligene inne i senteret. Stillingen er på dag og kveld, med hver 3.helg. 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier i virksomheten vår vil du være endel av vårt team som gir helsehjelp til brukere i eget hjem etter brukers vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter. 

Du vil ha et generelt ansvar for de sykepleiefaglige arbeidsoppgavene som til enhver tid er i virksomheten, sammen med virksomhetens øvrige sykepleiere. Som sykepleier hos oss, vil du også være veileder for øvrige faggrupper, studenter og elever.  Internundervisning i virksomheten er en del av arbeidsoppgavene. Tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteområder i egen kommune, og eksterne samarbeidspartnere. Du vil være kontaktperson for ett utvalg av brukere.

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier samt evnt videreutdanning innen relavant fagområde, som f.eks geriatri, palliasjon. 
 • Evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet vektlegges.
 • Gode dokumentasjonsferdigheter kreves. Gjøvik kommune helse og omsorg,  benytter IKT-programmene Gerica, GAT,  Visma og EQS. Alle ansatte har tilgang på kommunal e-post og vi vektlegger generelle datakunnskaper i ansettelsen da det er en forutsetning for og utøve gode tjenester hos oss. 
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. 
 • Evne til og jobbe selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet, engasjement og en løsningsfokusert tilnærming vektlegges i stor grad. 
 • For fast ansettelse i hjemmetjenesten kreves førerkort i klasse B. Bruk av egen bil vil måtte pårenges.
 • Godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

Godt og aktivt arbeidsmiljø, med utfordrende og særdeles varierende arbeidsoppgaver. Spennende og godt fagmiljø, psykiatrisk sykepleier i virksomheten . Fokus på tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester. Vi har kreftkontakt i 20 % stilling. Egne grupper for ernæring, kognitiv svikt, vi har ett høyt fokus på velferdsteknologi. Vi ønsker og gi de ansatte utfordringer knyttet opp mot egne interesser. 

Økt stillingsprosent ved og jobbe ekstra 4 helger pr. år, hinkehelg som kompanseres.

Todelt turnus, på dag og kveld, med arbeid hver 3.helg. 

 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898326
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune