Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier / sykepleier

Offentlig forvaltning

Pacemaker- og ICD - senteret på Ullevål er landets største senter for implantasjon av pacemakere, ICD( Hjertestarter) og CRT(Hjertesviktpacemaker), og et av Europas største sentere for ekstraksjon (fjerning) av ledninger. Seksjonen er en dagavdeling med 2 operasjonsstuer med høy drift; i tillegg til stor poliklinikk. Seksjonen har en stab på 13 sykepleiere/spesialsykepleiere i dagstillinger. Seksjonen har 6 overleger.

Sykepleierne ved seksjonen jobber i to team. Det ene teamet på operasjonsstuen, det andre teamet har ansvar for selvstendige kontroller av pasienter med pacemaker og ICD. Sykepleierne alternerer mellom teamene.

Vi har nå et vikariat på 12 måneder ledig i teamet på operasjonsstua, med mulighet for forlengelse.
Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.
Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakt til aktuelle kandidater per e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleier/kardiologisk sykepleier, intensiv/operasjonssykepleier
 • Søkere må ha minimum 2 års relevant erfaring
 • Erfaring fra hjertepasienter ved overvåkning/intensiv eller sengepost blir prioritert.
 • Erfaring fra operasjonsstue er en fordel
 • God teknisk forståelse
 • Søkere må beherske skriftlig og muntlig norsk flytende
 • Du må trives med et tidvis hektisk arbeidsmiljø, med innslag av akutte hendelser og variasjoner i arbeidspress

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke løsningsfokusert
 • Bør ha god interesse den hjertemedisinske pasient, vilje og evne til å tilegne deg nye, teoretiske og praktiske kunnskaper,
 • God arbeidsmoral og stå på vilje
 • Evne til å jobbe i små team med høyt tempo
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte i et positivt og utviklende tverrprofesjonelt arbeidsmiljø
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling på et høyt faglig nivå
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Dagarbeid , med fleksibilitet.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning