Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Hva med å jobbe innenfor alderspsykiatri, en spesialisthelsetjeneste for personer som får psykisk sykdom etter 65 år?

Vi ønsker deg som er en faglig engasjert og dyktig sykepleier/spesialsykepleier i vårt team. Du vil få god og systematisk opplæring, og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne sykepleiere til å søke. 

Blakstad sykehus består av 13 spesialiserte døgnseksjoner. Avdeling for Alderspsykiatri består av to døgnseksjoner, alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT- seksjon.

Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser fordelt på to grupper. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. De vanligste lidelsene er depresjon, psykose, demens, delir og angst.

Bemanningen er tverrfaglig sammensatt og består av psykolog, leger, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, fagutvikler, sykepleiere og vernepleiere med og uten spesialutdanning.

Arbeidstiden hos oss er fortiden dag og kveld, med arbeid hver tredje helg (turnus stilling 35.5 t). Skulle du ønske annen stillingsstørrelse en 100%, kan det tilpasses. Ansettelsestidspunktet er medio desember, eller etter avtale.

Vi har nylig gjennomført et prosjekt for å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Som et ledd i realiseringen har vi etablert en ordning for videreutdanning/etterutdanning.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.

I 2025 flytter "Blakstad" inn i nytt sykehus i Drammen sammen med somatikken. Det nye sykehuset etableres ved et flott område i Drammen (Brakerøya).

Arbeidsoppgaver:

 • Utøvelse av sykepleie og miljøterapi
 • Sykepleierfaglige prosedyrer innen somatikk, kognitive tester, m.m.
 • Samarbeide om utredning og behandling i tverrfaglig team
 • Samarbeid med eksterne partner
 • Pårørendearbeid  
 • Medikamenthåndtering. Observere og vurdere virkning 
 • Pasientadministrativt arbeid og dokumentasjon
 • Sørge for at pasienten opplever god behandling, pleie og trygghet i seksjonen
 • Tilrettelegge for god søvnhygiene 
 • Opplæring og veiledning av nyansatte og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid og forståelse for gjeldende lovverk er positivt
 • Gjerne arbeide i somatikken, med et ønske om å lære et nytt fagfelt
 • Du liker utfordringer og har evnen til å arbeide strukturert og effektivt, samtidig er du opptatt av den gode sykepleie
 • Du ser at dagens grunnleggende sykepleie fordrer bruk av teknologi for å gjøre gode observasjoner og vurderinger
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig meget godt, minimum C2 i språkkrav

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene kan medvirke, får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har gode evner til å kommunisere og samarbeide med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du er pålitelig og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et spennende og interessant fagfelt
 • En godt organisert seksjon og avdeling i utvikling
 • Mulighet for videreutdanning
 • Stor bredde i oppgaver og faglige utfordringer
 • Dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Systematisk opplæring og fagutvikling
 • MAP trening (møte med aggresjonsproblematikk)
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • Tverrfaglig miljø
 • Helsefremmende turnus (kalenderplan)
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av ferieboliger i inn/utland
 • Trening på Blakstad
 • Båt- og kajakkutleie
 • Barnehage på området
 • Mulighet til å søke om personalbolig