Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialsykepleier / Sykepleier

Offentlig forvaltning

2 x 100 % faste kombinasjonsstillinger

Er du en spesialsykepleier/sykepleier og ønsker nye og spennende utfordringer?

Barne- og ungdomsklinikken, døgnområde og mottak har 2 x 100 % faste stillinger.

Stillingene er en kombinasjonsstilling med 75 % stilling ved barne- og ungdomsklinikken og 25 % ved bemanningsavdelingen.

Gjeldende turnus ved barne- og ungdomsklinikken er for tiden 3-delt med arbeid hver 3. helg.

Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele bredden av det pediatriske fagfeltet. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, i tillegg behandler vi barn med kirurgiske problemstillinger.

Intervjuer vil bli gjennomført 23/8 og 25/8. 

Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til barn i aldersgruppen 0-18 år - akutt nyoppstått sykdom, kroniske lidelser, utredning, skader og lindrende behandling mm
 • Nært samarbeid og samhandling med foreldre/foresatte til våre pasienter

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med relevant erfaring
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innen barn/kreft/intensiv

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, med evne og vilje til å bidra til utvikling av sykepleiefaglig miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å samhandle med pårørende under utøvelse av sykepleie
 • Fleksibel, endringsvillig og trives i et til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Jobb i et stimulerende miljø med god tverrfaglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Et møte med en pasientgruppe som aldri slutter å overraske eller motivere oss til å yte det ytterste av sykepleie og behandling
 • Selvpåvirkende turnus / Ønsketurnus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.