Spesialsykepleier / sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk. 

Ved Medisinsk post 7, avdeling for Kreft, Blodsykdommer og lungemedisin søker vi nå spesialsykepleiere/sykepleiere til 80 % vikariat.

Medisinsk klinikk er i stor endring etter overtakelse av medisinsk kreftbehandling og i den forbindelse søker vi etter spesialsykepleiere/sykepleiere til sengepost med kompetanse innen kreft og lungemedisin. Arbeidstiden er tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.   

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.  

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og behandling av kreftpasienter i kurativ- og palliativfase
 • Behandling av pasienter med blodsykdommer
 • Oppfølging og behandling av akutt- og kroniske lungesykdommer 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Spesialkompetanse innenfor kreft
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger