Spesialsykepleier kommunalt palliativt team

Stavanger Kommune

Det er ledig et års vikariat som spesialsykepleier i kommunalt palliativt team (KPT). Stillingen er plassert på helsehuset Stavanger, Stavanger kommune.
Kommunalt palliativt team består av overlege i palliasjon i deltidsstilling (50%) og spesialsykepleier i 80%. KPT består også av lege og sykepleier som jobber i prosjekt barnepalliasjon.
I kommunalt palliativt team ser vi etter medarbeidere som har evne til å jobbe med fokus på: "Hva er viktig for deg (nå og i nær fremtid) og hva gjør dagen til en god dag for deg?"  
Arbeidstid er i utgangspunkt dagtid fra mandag til fredag, men den ansatte må være åpen for at det i enkelte situasjoner vil være behov for arbeid utover ordinær arbeidstid.   
Finnøy, Rennesøy og Stavanger er blitt en ny kommune fra 01.01.2020. Som følge av sammenslåingen er helse og velferd for tiden inne i en omstillingsfase og organisatoriske endringer må kunne påregnes.  

Arbeidsoppgaver:

Klinisk pasientarbeid
Pasientnær undervisning og undervisning til helsepersonell
Pårørendearbeid
Nødvendig dokumentasjon
Koordinering av samarbeid, møter og informasjon
Fag og tjenesteutvikling 
Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper og fastleger i kommunen 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier med fullført og godkjent videreutdanning i palliasjon eller kreftomsorg  
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Minimum 2 års erfaring fra klinisk palliasjonsarbeid
Erfaring med pasientnær undervisning og undervisning til helsepersonell
Kompetanse og erfaring i pårørende arbeid 
Erfaring fra tverrfaglig samarbeid  
Kjennskap til journalsystemet CosDoc er ønskelig 
Det stilles krav om gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig - Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2
Søker må fremlegge gyldig politiattest 
Gyldig førerkort

Personlige egenskaper:

Du har respekt for det store mangfold av pasienter og pårørende med forskjellige bakgrunn, livssituasjoner og livssyn
Du har evne til å få fram pasientens og pårørendes ønsker og behov 
Du har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre  
Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig 
Du er fleksibel og har evne til å beherske raske endringer i arbeidsdagen  Du er utviklingsorientert og nytenkende

Vi tilbyr:

Givende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
Personalkantine og treningsrom på bygget
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskode: 752300 Spesialsykepleier, 752383 spesialsykepleier 1, 752305 spesialsykepleier Kreftomsorg
Lønn etter gjeldende tariff
Tiltredelse etter avtale