• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  02.09.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715033
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Spesialsykepleier 71 % fast st. ved lindrende enhet på Haugtun Omsorgssenter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester.

Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger.

Avdeling 3AB er en korttidsavdeling med en rehabiliteringsenhet og en lindrende enhet. 

Denne stillingen befinner seg på lindrende enhet.

Lindrende enhet har 6 korttidsplasser for pasienter i en palliativ fase av et sykdomsforløp.

Enheten tilbyr høy eksepertise fra et tverrfaglig team av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse, fysioterapeut, ergoterapeut og lege.

Enheten har et godt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for kompetanseheving.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på sykepleie, symptomlindring, kreftomsorg, omsorg i livets sluttfase, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, pårørendearbeid, legemiddelhåndtering, hverdagsmestring, tilrettelegging og livskvalitet.

Oppgavene er i henhold til stillingsbeskrivelse som spesialsykepleier. Oppgavene består blant annet av følgende:

 • Pasientansvarlig sykepleier for en eller flere pasienter i samarbeid med øvrige ansatte

 • Ivaretagelse av pasienters behov og rettigheter i tverrfaglig samarbeid med pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere

 • Sykepleie, pleie og omsorgsoppgaver

 • Sykepleietekniske oppgaver og prøvetaking

 • Ansvar for legevisitt og øvrige henvendelser til lege/legevakt

 • Følge opp oppgaver i hht. pasientforløp

 • Oppdatere og følge opp oppgaver via pasienttavler

 • Etterfølge prosedyrer i hht. pasientsikkerhet

 • Tilstrebe godt samarbeid med pasienter og pårørende

 • Ansvar for møteledelse og deltagelse

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 • Vaktansvar og ansvarsvakter 

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever

 • Bidra til videreføring av godt arbeidsmiljø

 • Søke råd/bistand og veiledning når det er behov

 • Ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet

 • Holde seg oppdatert faglig 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier med relevant videreutdanning innenfor palliasjon, kreftomsorg eller annen relevant videreutdanning.

 • Det er en forutsetning med interesse og engagement for fagfeltet palliasjon/kreftomsorg samt praksis og erfaring innen fagfeltet.

 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.

 • Det er en også en forutsetning med svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk samt dataferdigheter.

 • Utover det ønsker vi oss en empatisk og hyggelig kollega med gode holdninger til arbeidslivet. Gjerne en kollega som kan ta initiativ, være proaktiv, tenke langsiktig, kunne jobbe selvstendig men også være en god samarbeidspartner. 

 • Det er krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby:

 • Fast stilling 

 • Todelt turnus. 35,5 t, med arbeidshelg hver 3. helg med 12 ukers turnus.

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø hvor vi har fokus på fag og et ønske om å gi gode tjenester.

 • Du vil bli tatt godt i mot og vil få en grundig opplæring i enhetens rutiner, oppgaver og fagsystemer.

 • Tilsettingsvilkår i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Pensjonsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  02.09.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715033
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune