Spesialsykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp består av Lindrende døgnenhet og Lovisenberg Livshjelpsenter. Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommen kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og til døende. Livshjelpsenteret ivaretar den dagbaserte lindrende behandlingen i form av dagbehandling og poliklinikk for pasienter og kurs for pårørende og etterlatte.
Lindrende team arbeider rådgivende og konsultativt overfor samarbeidspartnere i eget sykehus og i den kommunale helse og omsorgstjenesten i Lovisenberg sektor.
Lindrende døgnenhet gir helhetlig tilbud til 12 pasienter og deres pårørende.

Vi har nå følgende stillinger ledige:

Ved Livshjelpsenteret har vi ledig stilling for:
Spesialsykepleier/sykepleier med videreutdanning. Stillingen er en 100% midlertidig stilling fra 01.02.2022 -31.12.2022.
Dette er en turnusstilling i 37,5 timers uke hvor 10,5 % av stillingen utføres hver 6.helg på Lindrende døgnenhet.

Ved Lindrende Døgnenhet har vi ledig to stk. stillinger for:
Spesialsykepleier/sykepleier. Stillingen er fast, på 14,1 %, og er ledig fra 03.01.2022.
Dette er en turnusstilling (lørdag og søndag).

Vi ønsker også å knytte til oss spesialsykepleiere/sykepleiere som kan ta ekstravakter og jobbe i sommerferieavviklingen.

Vi kan tilby et arbeidsmiljø som er godt, faglig stimulerende og preget av tverrfaglig samarbeid med åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Kvalifikasjoner:

• Autorisert sykepleier
• Videreutdanning i kreftsykepleie, psykisk helsearbeid, palliasjon, diakoni eller familieterapi
• Faglig engasjement
• Erfaring fra arbeid med alvorlig syke
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Opplæringsprogram
• Godt faglig og sosialt miljø
• Deltagelse i veiledningsgruppe
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingene, ta kontakt med enhetsleder Bente Westad.