Detaljer


Spesialssykeleier i kreft eller palliasjon Nattstilling

Spesialsykepleier ønskes til stilling på natt i en kommunal palliativ avdeling, med fokus på symptomlindring og omsorg ved livets slutt.. Avdelingen har 6 sengeplasser og ligger på Skedsmotun.

Arbeidsoppgaver
  • Avansert symptomlindring og omsorg ved livets slutt.
  • Ivaretakelse av pårørende.Praktiske oppgaver .
Kvalifikasjoner
  • Spesialsykepleier i kreftsykepleie eller palliasjon.
  • Du må være trygg i møtet med pasienter og pårørende.
  • Være faglig trygg og sterk.
  • Du må kunne gå alene i avdelingen. Det er flere sykepleiere på huset.
Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en trygg kollega. Vi er en liten og tett avdeling. Godt samhold settes høyt. Du må være tålmodig og raus i møtet med pasientene og pårørende.Vi tenker hele familien i vårt arbeid.
Vi tilbyr
  • En liten avdeling med et godt arbeidsmiljø.
  • Faglig sterkt miljø.
  • Rause kolleger.
  • God opplæring. Tilbud om fagdager og veiledning.