Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver/rådgiver i kvalitet, virksomhets- og risikostyring

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Avdeling for kvalitet, virksomhets- og risikostyring består av 8 ansatte og er organisert i Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling. Avdelingen har ansvar innen virksomhets- og risikostyring, håndtering av tilsyns- og klagesaker, sykehusets brukerundersøkelse, forbedringsprosjekter, interne revisjoner, håndtering og analyser av risiko og uønskede hendelser. Avdelingen har også ansvar for ledelsessystemet og tilhørende IKT-verktøy, herunder utvikling, forvaltning og undervisning av dokumentstyringssystemet eHåndbok og forbedringssystemet Achilles. Arbeidet i avdelingen innebærer samarbeid med OUS’ høyt kompetente fagmiljøer i stabene og klinikkene som gjør dette til et svært spennende sted å jobbe.

Vi har ledig to stillinger som spesialrådgiver og rådgiver i avdelingen. Spesialrådgiverstillingen er en fast stilling i 100 %. Rådgiverstillingen er i 100 %, hvorav 50 % er fast stilling og 50 % er engasjement finansiert av tildeling fra Helse Sør-Øst, med mulighet for framtidig omgjøring til fast stilling.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha strategiske og praktiske oppgaver innen avdelingens ansvarsområder, både på overordnet nivå i foretaket og i samarbeid med ledere og medarbeidere i sykehusets klinikker og avdelinger. Du vil delta i forvaltning og videreutvikling av avdelingens IKT-verktøy Achilles og eHåndbok og tilhørende arbeidsprosesser, undervisning og ledelse/deltagelse i forbedringsprosjekter i foretaket samt saksbehandling og analyse.
Spesialrådgiverstillingen vil bl.a. innebære et spesielt ansvar for risikostyring. Rådgiverstillingen vil bl.a. inneholde oppgaver innen håndtering av klagesaker. 

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning, gjerne innen medisin, helsefag, kvalitetsforbedring, teknologi eller ledelse. For spesialrådgiverstillingen kreves minimum mastergrad.
  • Inngående kunnskaper innenfor ett eller flere hovedområder
  • Erfaring fra sykehus / forståelse for driftsutfordringer i sykehus
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Interesse for og evne til å jobbe i team og samarbeide godt med andre, samtidig kunne jobbe selvstendig med problemløsning, være serviceorientert, målrettet og strukturert og trives i et aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr:

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag