Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver organisasjonsutvikling

Offentlig forvaltning

Spesialisthelsetjenesten står overfor enorme endringer i årene som kommer. En aldrene befolkning skaper økt behov for helsehjelp samtidig som det er stor kamp om hendene og hodene som skal jobbe i sektoren. Nye behandlingsformer og ny teknologi skaper muligheter til å jobbe på nye måter. Måten vi organiserer våre tjenester på betyr mye for den enkelte pasient, men også for samfunnet. Til sammen gjør dette spesialisthelsetjenesten til en av de mest utfordrende og spennende stedene å jobbe med organisasjonsutvikling.
 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:
Avdeling for organisasjonsutvikling er en avdeling på 11 personer som støtter ledere i hele helseforetaket i å planlegge og gjennomføre strategi- og endringsarbeid. Vi har også ansvar for å utvikle og gjennomføre lederutviklingsprogrammer. I oktober 2025 skal om lag halvparten av foretakets nesten 10000 ansatte flytte inn i det nye og moderne sykehuset som bygges på Brakerøya i Drammen. Vår avdeling har en viktig rolle i å legge til rette for at det nye sykehuset skal fungere godt fra første dag. Vi søker nå etter to nye spesialrådgivere som kan forsterke oss. Vil du være med på laget?

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Du er grunnleggende nysgjerrig på samspillet mellom mennesker. Du er lyttende, ydmyk og evner å sette deg inn i andres behov og dra dem når det er motbakke. Du evner å utfordre på en måte som skaper meningsbrytning og diskusjon, men samtidig ivareta den konstruktive dialogen, med andre ord er du sterk på prosessledelse. Du er god til å formulere tydelige mål og tåler å stå i usikkerhet. Du tåler å stå i usikkerhet og evner å lose andre gjennom i uoversiktlig landskap. Du er engasjert og nysgjerrig. på hvordan ny teknologi kan bidra til mer effektive løsninger og evner å være fremoverlent i samspillet mellom teknologi og organisasjon. Du har erfaring fra endringsprosesser, gjerne i helsevesenet eller andre deler av offentlig sektor. Du har forståelse for kompleksitet i store organisasjoner. Du er sterk på prosjektledelse, men trives med å ikke lede prosjektene selv. Du liker å veilede andre og andre liker å bli veiledet av deg. Du trives best når teamet lykkes som et resultat av felles innsats. Du har stor gjennomføringsevne kan vise til konkrete resultater der din innsats har vært avgjørende for å lykkes. Erfaring fra klinisk arbeid eller kjennskap til dette kan være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning, gjerne innen organisasjon og ledelse
 • Minst 5 års relevant erfaring med omstillings- og endringsprosjekter, prosjektledelse, prosesskartlegging eller organisasjonsutvikling
 • Erfaring med å arbeide med strategi, analyse og utvikling samt å sette dette inn i praktisk gjennomføring
 • Erfaring med eller forståelse for arbeid med risikokartlegging og risikoanalyse
 • Evne til å forenkle det komplekse og formidle innsikt til ulike deler av organisasjonen
 • God forståelse av samspillet mellom teknologi, organisasjon, lederskap og samhandling

Personlig egnethet for stillingen vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å være sentral i utviklingen av et av landets mest spennende helseforetak
 • Du vil komme tett på prosesser som utgjør en forskjell for pasienter og ansatte
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035