Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Spesialrådgiver for kommunedirektøren

Vil du jobbe tett på kommunedirektøren og bidra til koordinering og oppfølging av administrativ og politisk ledelse?

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i Stavanger kommune og har fått sin myndighet delegert fra bystyret. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at sakene som legges frem for bystyret og andre politiske organer, er forsvarlig utredet, og at vedtakene blir iverksatt. Helhetlig linjeledelse er et gjennomgående ledelsesprinsipp i Stavanger kommune. Dette innebærer at ledere har et samlet ansvar for resultatoppnåelse, samt for effektiv og forsvarlig drift av egen enhet. Hvert av kommunens sju tjenesteområder ledes av sin egen direktør. Sammen med kommunedirektøren utgjør disse direktørene kommunedirektørens lederteam.

Dette er en sentral stilling i en stor og kompleks organisasjon. Du må derfor ha meget god kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse for god forvaltningsskikk og god styring. Du vil arbeide tett på kommunens øverste ledelse og må ha evnen til å sette deg inn i komplekse saker. Samtidig vil du få muligheten til å forme innholdet i stillingen gjennom egne bidrag. Kommunedirektøren er lokalisert i nye kontorlokaler i Herbarium, midt i Stavanger sentrum.

Kvalifikasjoner:

Du har relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag.
Du har meget god kunnskap om offentlig forvaltning, og solid innsikt i kommuneloven og saksbehandlingsregler.
Dine evner til å kommunisere og formidle komplekse ideer klart og overbevisende, både skriftlig og muntlig, er svært gode.
Du har en sterk forståelse for digitale verktøy og systemer, og god IT kompetanse.
Det vil være en fordel om du har erfaring fra tilsvarende stillinger eller med lignende arbeidsoppgaver.
Har du annet morsmål enn norsk/skandinavisk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende nivå C1.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er dyktig på å legge til rette for god dialog, og som bygger gode relasjoner.
Vi ser etter deg som naturlig oppfatter helheter og sammenhenger, og som metodisk planlegger ditt arbeid.
Vi ønsker oss deg som er drevet av å oppnå resultater, setter tydelige mål og viser sterke evner til å realisere disse.
Vi har behov for deg som kan jobbe selvstendig og organisert, som utmerker seg i samarbeid og som tilpasser seg godt i travle perioder.

Vi tilbyr:

  • utfordrende arbeidsoppgaver sentralt i en stor kommune.
  • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
  • fleksibel arbeidstid.
  • kontorlokaler sentralt i Stavanger sentrum, med innendørs sykkelparkering, garderober og kantine.
  • ansattgoder som kollektivordningen HjemJobbHjem, bedriftsidrettslag og kunstforening, rabatt på treningssentre, svømmehall mm.
  • gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
  • stillingskode 853004 spesialrådgiver og lønn etter avtale.