Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver digitalisering

Offentlig forvaltning

Spesialisthelsetjenesten og Drammen sykehus i Vestre Viken HF står overfor store endringer i årene som kommer.
-Innflytting i nytt sykehus høsten 2025 er et sentralt steg på veien.
-Nye behandlingsformer og ny teknologi skaper muligheter til å jobbe på nye måter.
-Måten vi organiserer våre tjenester på betyr mye for den enkelte pasient, men også for samfunnet.
-Til sammen gjør dette spesialisthelsetjenesten til en av de mest utfordrende og spennende steder å jobbe.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Stillingen vil være sentral i klinikkens utvikling av eksisterende og nye digitale arbeidsprosesser. Du vil samarbeide i team og prosjekter for innføring av nye digitale løsninger innen logistikk, automasjon, kunstig intelligens og klinisk dokumentasjon. Dette arbeidet vil være tett koblet til andre team som jobber med standardisering og digital transformasjon i Vestre Viken HF.

Kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning, gjerne innen organisasjon og ledelse. Må ha teknologisk kompetanse
  • Minst 5 års relevant erfaring med omstillings- og endringsprosjekter, prosjektledelse, prosesskartlegging eller organisasjonsutvikling
  • Erfaring med å arbeide med analyse og prosessutvikling, samt å sette dette inn i praktisk gjennomføring
  • Evne til å forenkle det komplekse og formidle innsikt til ulike deler av organisasjonen
  • God forståelse av samspillet mellom teknologi, organisasjon, lederskap og samhandling
  • Du har erfaring fra endringsprosesser, fortrinnsvis fra helsetjenesten eller andre deler av offentlig sektor. Du har forståelse for kompleksitet i store organisasjoner
  • Du har også bred erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
  • Du har stor gjennomføringsevne og kan vise til konkrete resultater der din innsats har vært avgjørende for å lykkes

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Du er grunnleggende nysgjerrig på samspillet mellom mennesker. Du er lyttende, ydmyk og evner å sette deg inn i andres behov . Du evner å utfordre på en måte som skaper meningsbrytning og diskusjon, men samtidig ivareta den konstruktive dialogen Du er god til å formulere tydelige mål. Du er engasjert og nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til mer effektive løsninger og evner å være fremoverlent i samspillet mellom teknologi, mennesker og organisasjon.

 

Vi tilbyr:

Arbeidssted vil være Drammen, men noe reisevirksomhet til Vestre Vikens andre lokasjoner må påregnes.

Vi tilbyr
En mulighet til å være sentral i utviklingen av et av landets mest spennende helseforetak. Her vil du komme tett på prosesser som utgjør en forskjell for pasienter og ansatte. Lønn etter avtale.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035