Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med ondartede blodsykdommer som leukemi, myelodysplastisk syndrom og myelomatose i tillegg til blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (blødersykdom, venetrombose, aplastisk anemi og andre). Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og endring. Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områder hvor avdelingen har et behandlingstilbud. Oslo myelomatosesenter, som er en del av Avdeling for blodsykdommer, er en sentral del av forskningsaktiviteten. Oslo myelomatosesenter er lokalisert i 3.etasje i bygg 20 ved Ullevål sykehus.
Forskningsaktiviteten er en integrert del av den kliniske aktiviteten med poliklinikk i samme lokaler. Det er samlet ca. 25-30 personer knyttet til myelomatosesenterets aktivitet ved Ullevål sykehus. Vi søker nå 1 spesialrådgiver i 100 % fast stilling.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

* Ansvarlig for regulatorisk arbeid ved Oslo myelomatosesenterets for egeninitierte kliniske studier, herunder kontakt og formulering av søknader/endringsmeldinger til regulatoriske myndigheter

* Ansvarlig for utvikling, oppdateringer og undervisning av eCRF, <Viedoc> som brukes i studiesenterets egeninitierte kliniske studier, dette i samarbeid med clinical trial unit (CTU) ved OUS. Etablering av akademiske studier, herunder formulering av ROS, risk assessment handlingsplan og protocol deviation handlingsplan, monitoreringsplan, AE-rapportering, m.m

* Selvstendig ansvar for enkelte samarbeidsstudier der det ikke trengs legekompetanse. Dette kan være biomarkørstudier, radiologistudier, registeringsstudier.

* Ansvaret for senterets kvalitetsregister i myelomatose. Videreutvikle kvalitetsregisteret til et kombinert forsknings og kvalitetsregister, delta i kreftklinikkens kvalitetsregistergruppe og det nordisk myelomatose studiegruppes <real world evidence> gruppe

* Være kontaktperson for monitorer og europeiske studiegrupper i myelomatose som senteret samarbeider med, blant andre HOVON, EMN,NMSG, og være behjelpelig med prosjektstønader og organisering av nye kliniske studier.

Kvalifikasjoner:

- PhD i medisin, immunologi eller tilsvarende 

- Tidligere arbeidserfaring med kliniske studier, helst innen kreftstudier, eksempelvis fra forskning, sykehus eller industrien. Minimum 5 år

- Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

- Bestått kurs i personvern og- og GDPR 

- God kjennskap til maligne blod- og benmargssykdommer, spesifikt myelomatose

- Vant til å presentere data og undervise

 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

  • Er strukturert og har stor evne til å planlegge og organisere .
  • Er fleksibel og løsningsorientert
  • Har stor arbeidskapasitet og evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

  • Flexitid
  • Deltagelse på internasjonale møter knyttet til kliniske studier
  • Et tverrfaglig miljø med gode og engasjerte kolleger
  • Variert jobb med rom for og ønske om utvikling