Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialrådgiver

Offentlig forvaltning

Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling er organisert i avdeling Medisin og helsefag, og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for» ansvaret innen fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og habilitering.

Spesialrådgiveren vil ha et hovedansvar for den faglige oppfølgingen av avtalespesialistordningen innen psykisk helsevern, og vil samarbeide tett med medarbeidere i avdeling personal og kompetanseutvikling.

Helse Sør-Øst RFH har ca. 400 avtalespesialister innen psykisk helsevern, både psykiatere og psykologspesialister. Spesialrådgiveren vil også bidra til oppfølging og utvikling av tjenesten, utviklingsprosjekter og generell saksbehandling innen psykisk helsevern. Enheten har erfarne medarbeidere, inkludert fagsjef/psykiater innen psykisk helsevern.

Den som ansettes vil arbeide i enhet psykisk helsevern og rusbehandling og ha et særskilt ansvar for oppfølgingen av avtalespesialister innen psykisk helsevern. Spesialrådgiveren rapporterer til avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av avtalespesialistområdet
 • Intervjuer og faglig vurdering av søkere til avtalehjemler
 • Oppfølging av samarbeid og samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetakene
 • Dialog med fagforeninger
 • Saksbehandling innen psykisk helsevern

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsutdanning innen medisin eller psykologi, eventuelt annen relevant helsefaglig utdanning på masternivå
 • Klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • God kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Forståelse for det regionale helseforetakets «sørge-for» ansvar, roller og oppgaver på ulike forvaltnings- og virksomhetsnivå, inkludert avtalespesialistområdet
 • Erfaring med saksbehandling
 • Erfaring med prosjekt-, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper
 • Evne til å utvikle, forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • God rolleforståelse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Stor gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Helse  Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibel løsning vedrørende arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.