• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0590, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210713
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 27.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Spesialpedagogisk koordinator

Offentlig forvaltning

Årvoll skole - "Med blikk for alle!"

Årvoll skole er en 1.-10. skole i bydel Bjerke med rundt 740 elever og 90 ansatte. Skolens visjon er "Med blikk for alle" og dette gjenspeiles i satsningsområdene våre hvor fellesskapet står i sentrum. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring.

Alle elever og ansatte på Årvoll skole skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi jobber for at alle våre elever skal trives i fellesskapet på skolen og ha god utvikling. For at vi skal lykkes med dette, fokuserer vi på videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø, elevmedvirkning og tilpasset opplæring.
Årvoll skole har et stort mangfold blant elever og ansatte. Dette er en styrke for skolen og nærmiljøet.

1.-4. trinn har tett samarbeid med aktivitetsskolen om elevenes sosial og faglige utvikling. AKS på Årvoll skole er en god arena for læring. Vi har kurstilbud med morsomme, motiverende og læringsstøttende aktiviteter.

Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid. Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikling. Vi har et aktivt elevråd som sørger for medvirkning og medbestemmelse i saker som angår de.

Skolen er lett tilgjengelig gjennom flere sentrale busslinjer.

Årvoll skole har nå en ledig stilling som spesialpedagogisk koordinator på 1. – 10.trinn. Vi søker etter deg som har erfaring med spesialpedagogisk ansvar,  har god erfaring med tilpassa opplæring, som er opptatt av å bidra til et inkluderende klasserom, og som er ambisiøs og målretta på elevens vegne.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av å kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere det spesialpedagogiske, både for deg selv og i samarbeid med team og lærere. Du skal bidra til at skolen bruker tidlig innsats-ressurser på å gjennomføre intensive kurs på ulike trinn der elevene har behov for det. Vi arbeider sammen for god skoleutvikling og inkludering av alle elevene som har tilhørighet til vår skole. Vi jobber for å integrere spesialundervisningen og særskilt norsk inn i elevens klasserom. Tiltak og hensiktsmessig praksis drøftes og utprøves i samarbeid med PP – rådgiver, sosiallærere og lærere.


Du vil også bidra som spesialpedagog i klasserommene for å støtte og tilpasse for elever med ulike behov, samt ha noe egen undervisning. En spesielt viktig del av arbeidsoppgavene vil være å veilede og samarbeide med team og lærere, for å sikre best mulig tilpassa opplæring.
Vårt mål er at alle lærerne skal kunne møte elever med ulike behov på en måte som bidrar til mestring og utvikling. For å få til dette må man være en del av et inkluderende klasserom - hvor god, inkluderende og systematisk tilrettelegging er i fokus.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk/sosialpedagogisk utdanning
 • God erfaring med spesialpedagogisk ansvar
 • Kjennskap til ulike typer kartleggingsmateriell både for faglig og sosial læring
 • God på utviklingsarbeid for sosial læring sett i samarbeid med faglig læring
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy kompetanse på tilpassa opplæring og tilrettelegging i inkluderende klasserom
 • Kompetanse i å planlegge, gjennomføre, påvirke og kartlegge læringsøkter for elever med ulike behov
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Ansettelse er forutsatt godkjent politiattest


Personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg voksen
 • Høye ambisjoner på elevenes vegne 
 • Initiativrik og profesjonell
 • Svært gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse i arbeidet med   elever, foresatte og kollegaer
 • Gode formidlingsevner
 • Effektiv, strukturert, målrettet og systematisk
 • Utviklingsorientert
 • Gode organisatoriske evner
 • God systemforståelse
 • Innovativ

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Hyggelige og nysgjerrige elever
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for bruk av digitale verktøy i undervisningen og i eget arbeid
 • En krevende og spennende jobb
 • Et åpent og inkluderende læringsmiljø
 • Et dedikert og utviklingsorientert lederteam
 • En skole i god utvikling der barn og voksne trives
 • Veiledning for nyutdannede og nytilsatte
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0590, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210713
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 27.05.2023