Spesialpedagogisk koordinator

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Olav Duun videregående skole ligger i Namsos. Vi er en forholdsvis stor skole med rundt 700 ordinære elever, 150 elever på voksenopplæring og rundt 150 ansatte. Skolen har både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Våre verdier er:
Vi:
- viser engasjement
- skaper dannelse
- er medmennesker

 

Vi søker etter en spesialpedagogisk koordinator med undervisningskompetanse i 100 % stilling fra 01.08.2021. Du vil bli en av to spesialpedagoger som er en del av elevtjenesten på skolen som ellers består av karriereveiledere, PPT og OT. 

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for spesialpedagogisk undervisning
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Saksbehandling 
 • Opplæring og oppfølging av lærere
 • Være en pådriver i arbeidet med at vi er en dysleksivennlig skole
 • Utviklingsarbeid
 • Koordinere og organisere vernepleierne og miljøpersonalet
 • Ca. 30 % vil være undervisning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Minimum 30 stp spesialpedagogikk eller tilsvarende. Det er ønskelig med 60 stp eller mer, slik at det vil være et vilkår at det tas mer utdanning for å oppnå 60 stp etter oppstart.  
 • Undervisningskompetanse i ett eller flere fag i videregående skole, fortrinnsvis fellesfag

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse og et positivt elevsyn
 • Må beherske saksbehandling og digitale verktøy
 • Ha gode samarbeidsevner, men også være selvstendig
 • Løsningsorientert og initiativrik

Personlig egnethet vektlegges