• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1356, BEKKESTUA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965438
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Spesialpedagog, lærer, barnehagelærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dersom du har lyst til å jobbe i et stort og bredt kompetansemiljø, er en stilling som spesialpedagog på Haug skole og ressurssenter sannsynligvis midt i blinken. Som spesialpedagog hos oss vil du bli en del av et stort og bredt fagmiljø der kompetansedeling står sentralt.

Haug skole og ressurssenter er en barne- og ungdomsskole for elever med utviklingshemming. Skolen har inntil 120 elever, 1.-10. trinn. Ca. 25 elever får skoletilbudet sitt organisert på samarbeidsskoler i kommunen. Elevene er delt inn i klasser på 5-6 elever. 2 spesialpedagoger, miljøterapeut og fagarbeidere samarbeider tett om elevenes opplæringstilbud.
På Haug skole jobber vi alle for å sikre at elevene våre opplever trygghet og mestring samt at de lærer og utfolder seg. Her jobber spesialpedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere i tett samarbeid både klassevis og i fagteam. Vi er organisert avdelingsvis med egen avdelingsleder for hver avdeling. Elevene våre har ulike diagnoser (store sammensatte vansker, autismespekterforstyrrelser og/eller generelle lærevansker).

Vi har veiledningsgrupper innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) samt utfordrende atferd (TEKTA). Vi har fysioterapeuter og ergoterapitjenesten lokalisert i samme bygg som vi har et nært samarbeid med. Vi jobber med digitale læringsmidler for å fremme elevers læring.

Skolen har store utearealer med tilpassede aktivitetsapparater og flott natur som innbyr til variert aktivitet i friminutt og undervisningstid. Det er kort vei til marka som gir utvidet mulighet for ekskursjoner, opplevelser og læring.

For mer informasjon om skolen klikk her.

Fra neste skoleår har vi ledig 6 faste stillinger og et års vikariat . Alle i 100% stilling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter for enkeltelever og små grupper
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP)
 • Undervise i tråd med Fagfornyelsen og IOP
 • Sørge for et helhetlig, tilrettelagt og strukturert tilbud for eleven
 • Veilede miljøpersonale
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen (barnehagelærere kan også søke)
 • Spesialpedagogisk utdanning, gjerne med kompetanse og erfaring innen bruk av ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) og utfordrende elevatferd
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • god til å samarbeide, du må like å dele din kunnskap og ta til deg innspill og råd fra dine kolleger
 • en tydelig klasseleder som har evnen til å skape gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte
 • god til å kommunisere, kreativ, løsningsorientert, tenker helhetlig og langsiktig, og har et genuint ønske om å gjøre elevene til de beste utgavene av seg selv og gi dem forutsetninger for et best mulig voksenliv

Kort fortalt, du liker å sette spor

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Kompetanseutviklingsstipend (for fast ansatte)
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinns kontaktlærere, nevnte tillegg kommer i tillegg til ordinært kontaktlærertillegg. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen. Det gis tilsvarende tillegg, samme kriterier, for 2.-4. trinn. Satsene er da kr 15 000 for 2. trinn, kr 10 000 for 3. trinn og kr 5 000 for 4. trinn. 


Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1356, BEKKESTUA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965438
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune