• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323196
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Spesialpedagog / lærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tveiterås skole er en kommunal grunnskole som er en del av Bergen kommunes spesialpedagogiske tilbud, en ren forsterket skole. Skolen er en kombinert skole med 38 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Alle våre elever har psykisk utviklingshemming og/eller store lærevansker. Elevene er organisert i aldersblandede kontaktgrupper på 4-5 elever. Hver gruppe har en kontaktlærer, timelærer(e) og faste fagarbeidere. Utviklingsarbeidet vårt i inneværende skole år har overskriften "På elevens side". Vi har et læringssyn som dreier seg om å bygge på det elevene mestrer, å vektlegge muligheter og å fokusere på elevens egenverd. 

Skolen er nå i midlertidige lokaler på Sydneshaugen i Bergen sentrum. Den nye skolen på Tveiterås er planlagt ferdig til innflytting sommeren 2023.  

Arbeidsoppgaver:

Vi har ledig ett eller to vikariat ut skoleåret som spesialpedagog/lærer. Planlegging og gjennomføring av undervisning er hovedoppgaven. Videre skal spesialpedagog samarbeide med- og veilede fagarbeiderne i gruppen vedrørende de planlagte læringsaktivitetene, samarbeide med kontaktlærer, andre lærere og ha tett dialog med de foresatte. Våre lærere deltar aktivt i skolens utviklingsarbeid og holder seg faglig oppdatert. Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vanlig. Daglig pleie og omsorg for elevene er en av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter spesialpedagog med kunnskap om undervisning av barn med vansker innen autismespekteret, utfordrende atferd og omfattende hjelpebehov. Du må ha godkjent utdanning for undervisning, jfr. forskrift til opplæringslova kap. 14. Hovedoppgaven er spesialundervisning, og søkere kan være utdannet allmennlærer/grunnskolelærer eller barnehagelærer med minst 60 sp. spesialpedagogikk. Søker bør ha god kunnskap om alternativ- og supplerende kommunikasjon og bør beherske digitale kommunikasjonshjelpemidler og digitale læringsverktøy godt. Spesialpedagoger som ansettes på Tveiterås skole må kunne arbeide i alle grupper og med alle lærevansker, diagnoser og utfordringer som er representert i elevgruppen på skolen.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker medarbeidere som er engasjert i elevenes læring og genuint interessert i å skape gode læringssituasjoner for elevene. Videre ønsker vi åpne og kontaktskapende personer som er fleksible, kan samarbeide godt og tilrettelegge for et trygt og positivt miljø, samt medvirke til skolens faglige utvikling og et godt foreldresamarbeid. Søkere bør være initiativrike, kreative og må kunne arbeide selvstendig. Du må ha god helse, tåle et høyt tempo, stadige forandringer og uforutsigbarhet. Du må ha lederegenskaper da du som lærer leder de andre ansatte i gruppen. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Et spennende og utviklende fagmiljø. Et godt arbeidsmiljø. Meningsfylt arbeid. En arbeidsplass som er IA-bedrift.  
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323196
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune