Detaljer

 • Søknadsfrist
  21.01.2019
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  1126114

Spørsmål rettes til

 • Berit Kalseth
 • Telefon: 775 88 007

Spesialpedagog for tiden arbeidssted Leirbukt barnehage id 393

Spesialpedagog id 393

Vi søker spesialpedagog til Leirbukt barnehage.

Vi har ledig 100% fast stilling som spesialpedagog fra snarest. Stillingen er plassert i staben til sektor for oppvekst og kultur og er underlagt sektorleder.

Er du flink til å se de barna som trenger litt ekstra hjelp? Liker du å legge til rette, samarbeide på tvers av fagfelt og bidra til at hverdagen blir bedre for barn som har ekstra utfordringer? Liker du å samarbeide med foreldre/ foresatte?

Kvalifikasjonskrav

 • ønskelig med barnehagelærerutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk

 • fordel med erfaring fra barnehage

 • fordel med god kompetanse innfor ulike kommunikasjonsmetoder

 • du må beherske norsk, skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

 • relevante dataverktøy må beherskes

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for et enkelt barn med særlige behov i samarbeid med foreldre, øvrige personale og andre instanser

 • legge til rette for at barnet kan delta i barnehagens pedagogiske aktiviteter, lek og samvær med øvrige barn

 • utarbeide individuell opplæringsplan, arbeidsplan og evalueringer

 • informere og veilede foreldre og ansatte

 • være oppdatert på sentrale og lokale styringsdokumenter

 • andre oppgaver som naturlig hører til fagområdet

Personlige egenskaper

Du er:

 • glad i barn

 • omsorgsfull og kreativ

 • fleksibel, tydelig og strukturert og har evne til å yte det lille ekstra

 • faglig engasjert, nysgjerrig og kan motivere/ inspirere andre til å bidra til en god barnehagehverdag for de barna som trenger noe ekstra

 • fleksibel og har en løsning fokusert tilnærming til utfordringer du møter

Du har:

 • gode samarbeidsevner og et sterkt engasjement for vekst og utvikling hos små og store barn

 • evne til å kommunisere godt i samspill med barn

 • god innlevelsesevne og forståelse for andre menneskers særskilte behov

 • evne til refleksjon og undring over pedagogiske utfordringer

 • ønske om å videreutvikle egen kunnskap

  

Kjenner du deg igjen i dette? Da kan du være den vi leter etter – så send inn din søknad snarest!

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø

 • dyktige medarbeidere

 • en spennende og utfordrende jobb

 • opplæring ved behov

 • faglig utvikling og veiledning

 • lønn etter tariff

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskrivning av studielån og skattefordeler for Nord- Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Utvidet søknadsfrist til : 21.01.2019. Søkere bes oppgi id.nr og referanser.

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egenhet vektlegges ved ansettelse.

Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht § 19 og 23 i barnehageloven fremlegges før tiltredelse.

Kontaktperson: styrer Kirsti Karlsen, telefon 77588290 eller Berit Kalseth, telefon 77588007.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.