Ledig stilling

Trondheim Kommune

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Breidablikk skole er det fra 1. august 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog i ordinær skole.

Breidablikk skole ligger i Heimdal bydel og er en skole med ca 310 elever og 60 ansatte. I tillegg til ordinær skole har vi ei byomfattende spesialgruppe, Smia, med plass til fem barn. Skolen ligger fint til med gode turmuligheter i nærmiljøet. På SFO er det rundt 100 barn. Vi har et stort mangfold av barn og søker en trygg og raus lærer med evne til å bygge sterke relasjoner. Du må være engasjert, løsningsorientert, strukturert, humørfylt, en lagspiller og ha et stort engasjement for barns utvikling og læring. 

Breidablikk skole sin visjon er Positiv - Raus - Engasjert. Dette vises gjennom vårt satsingsområde "Trygg skoledag for alle" som bygger på prinsipper fra  "Respektprogrammet" og "Gode lærer- elev relasjoner". Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner mellom skole, hjemmet og nærmiljøet og er igang med et steinsakspapir prosjekt som handler om å fremme innenforskap i nærmiljøet på Breidablikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av enkeltbarn og elevgrupper for tiden på småtrinn
 • Faglig og sosialt ansvar for elever
 • Tett oppfølging av elever i nært samarbeid med foresatte
 • Følge opp begynneropplæringen

Kvalifikasjoner:

 • Grunnskolelærer 1-7
 • Videreutdanning i spesialpedagogikk
 • Kunnskap om spesialpedagogiske tiltak og kan anvende det i praksis
 • Erfaring innen autisme
 • Gode norkskunnskaper muntlig og skriftlig
 • Begynneropplæring i fagkretsen

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode relasjonsferdigheter
 • Beherske å gi og ta imot veiledning
 • Jobbe selvstendig, ta ansvar for egne oppgaver
 • Være engasjert og trygg i arbeidet
 • Beherske data og digitale verktøy
 • Kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig
 • Godt faglig engasjement
 • Endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Utviklingsorientert personale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gjensidig forpliktende samarbeid