Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Brenner du for at alle barn skal ha like muligheter i et trygt og forutsigbart læringsmiljø der alle opplever mestring? Vil du jobbe for at alle elever skal bli inkludert både faglig og sosialt – da er Rosenholm skole stedet for deg!

Rosenholm skole søker etter en spesialpedagog på en av våre byomfattende avdelinger for elever med lettere psykisk utviklinghemming/autismespekterforstyrrelser. På spesialavdelingen legger vi vekt på at elevene får individuell tilrettelegging med dagsplaner, arbeidsplaner og avtaler. Undervisningen foregår i små grupper og individuelt etter behov. Vi har fokus på faglig og akademisk utvikling, men også på selvhjelpsferdigheter og styrking av sosial kompetanse. For oss er det viktig å forstå hver enkelt elev best mulig, slik at vi kan tilrettelegge for læring, og et godt og meningsfullt liv. 

Vi har høye ambisjoner og er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi bygger kompetanse sammen, og utvikling av et felles profesjonsfellesskap står høyt.  Vi har et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte, fordi vi er opptatt av at alle – både store og små - skal ha et trygt og godt skolemiljø!
Rosenholm skole er en 1-7 skole med 270 flotte og aktive elever.  Skolen har to og tre klasser på hvert trinn og to byomfattende spesialgrupper. Skolen ligger i et landlig og rolig nærmiljø på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand med nærhet både til søndre Ås gård og Hvervenbukta.

Vi bruker digitale læringsverktøy og elever på alle trinn har læringsbrett 1:1. Skolen er praksisskole for OsloMet og godkjent lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har en Aktivitetsskole som har gode læringsstøttende aktiviteter for elevene, og som jobber aktivt for å fremme et godt og trygt skolemiljø.

Arbeidsoppgaver:

Utforme gode og målbare individuelle opplæringsplaner
Planlegge og gjennomføre gode spesialpedagogiske læringsøkter 
kartlegge, sette i gang og følge opp den enkelte elev
Veilede skoleassistenter
Ha tett kontakt med foresatte
Samarbeide med andre instanser
Bidra til samarbeid og felles læring og utvikling på avdelingen

Kvalifikasjoner:

Vi søker pedagog med grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk eller tilsvarende.
Det er ønskelig at du har:

Arbeidserfaring med barn og unge som har autismespekterforstyrrelser 

Kompetanse innen begynneropplæring i grunnleggende ferdigheter

God kjennskap til metoder knyttet til arbeid med ASF

Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

Personlige egenskaper:

Du er en profesjonell yrkesutøver som vil og kan undervise elever med spesielle/særskilte behov og har høye ambisjoner på elevenes vegne.
Du er faglig dyktig og har stor arbeidskapasitet.
Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og løsningsorientert i et miljø som utvikler seg. 
Du bygger relasjoner og er en tydelig voksen både overfor voksne og barn.
Du samarbeider godt, kommuniserer positivt med alle og har godt humør. 
Du er rolig, tålmodig og kreativ i møte med elevenes utfordringer.
Du har evnen til å organisere og se helhet, samt være strukturert.

Vi tilbyr:

Muligheten til å være med på å videreutvikle en avdeling 
En skole som har store ambisjoner på elevenes vegne 
Tett samarbeid i team 
Tett oppfølging fra ledelsen 
Et hyggelig og inkluderende kollegium 
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.