• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0580, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622249
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Barnehagenes pedagogiske fagsenter i bydel Bjerke er i tett samarbeid med private og kommunale barnehager aktivt med i bydelens arbeidfor å bidra til tidlig innsats til beste for bydelens barn. Vi har allsidigkompetanse innen spesialpedagogikk, flerkulturelt arbeid og barnehagefeltet.
 
Vårt hovedansvarsområde er det spesialpedagogiske arbeidet. Barnehagenes pedagogiske fagsenter har ansvar forbåde tildeling av og tilrettelegging for støtteressurser til barn iførskolealder etter barnehageloven §§ 35 og 37, rådgivning til foresatte,veiledning til barnehagene og utførere av enkeltvedtak. Statlige øremerkede midlertil minoritetsspråklige barn i barnehagen er også lagt til Barnehagenes pedagogiskfagsenter. Vi jobber tverrfaglig og tverrsektorielt. Pedagogiskpsykologisk tjeneste er en sentral samarbeidspart.  
Spesialpedagogene i Bjerke har kontorplass i bydelsadministrasjonen og er samlokalisert med barnehageområdet.Arbeidsoppgavene innebærer stort nærvær i bydelens barnehager.
Dersom du er opptatt av å gi barn med ekstra utfordringer en god hverdag i tett samarbeid med barnehage,foresatte og bydel kan dette være stillingen for deg.  
 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Spesialpedagogens arbeidsoppgaver er primært å vurdere, iverksette og evaluere behov for §35 og §37-vedtak i nært samarbeid med bydelens barnehager, PPT og foresatte
 • Rådgivning til foresatte, veiledning av barnehage- og støttepersonale
 • Samarbeide med foresatte, barnehagene og støttepedagogene/utførere av enkeltvedtak og sikre et godt lag rundt det enkelte barn
 • Veilede i planarbeid og evaluering knyttet til enkeltbarn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp  og/eller tilrettelegging
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere i og utenfor bydel  
 • Bidra til å utvikle og styrke det allmenpedagogiske arbeidet i barnehagene 
 • Stillingen kan bli tillagt oppgaver som for eksempel opplæring av personale, kurs m.m.
          

Kvalifikasjoner:

 • Master i spesialpedagogikk, ønskelig med grunnutdanning som barnehagelærer, eller barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, 2. avdeling spesialpedagogikk
 • Kunnskap/erfaring fra arbeid med barn i barnehage 
 • Kunnskap/erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne
 • Veiledningskompetanse generelt og spesielt innenfor autisme/autismespekterdiagnoser
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, krav B2
 • Politiattest må forevises ved ansettelse 
 

Personlige egenskaper:

 • Kunnskapsorientert
 • Relasjonsorientert 
 • Like å jobbe i team
 • Innovativ og fleksibel
 • Engasjert, åpen og trygg
 • Selvstendig og ansvarsbevisst 

Vi tilbyr:

 • Et stabilt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig kompetente spesialpedagoger/veiledere og støttepedagoger i tett samarbeid
 • Gode samarbeidsrutiner mellom bydel og pedagogisk psykologisk tjeneste
 •  Veiledning/kollegaveiledning
 • Lekotek med materiell og fagbibliotek
 • Gode pensjons -og forsikringsordninger i Oslo Kommune
 • En fast stilling 100 %
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 44 (kr 490 100,- til kr 611 700,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0580, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622249
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune