Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

I Lillestrøm kommune er det sju ressursbarnehager som har ansvaret for å gi spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven § 31. Hjelpen gis gjennom direkte arbeid med barna og som veiledning til personalet og foreldre. Spesialpedagogene yter spesialpedagogisk hjelp til barn i flere barnehager i kommunen, men er knyttet opp til en barnehage og har kontorplass der.

Vi har ledig stilling i følgende barnehage:

Riisløkka barnehage, styrer Nina Hoftvedt Heia, tlf. 66938883
Fast 100 % stilling ledig fra d.d.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen til barnet på bakgrunn av sakkyndig vurdering gjort av PPT
 • Bidra til utarbeidelse av individuell opplæringsplan, dokumentasjon og evaluering av måloppnåelse
 • Gi direkte trening, stimulering og støtte til barnet i barnets miljø
 • Praktisk og systemisk veiledning av ansatte/foresatte i relevante opplæringsstrategier ved behov
 • Delta i samarbeidsmøter med barnehagen og andre faglige instanser.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis mastergrad i spesialpedagogikk. Søkere med bachelor i spesialpedagogikk og relevant videreutdanning  eller barnehagelærerutdanning med to års spesialpedagogisk videreutdanning kan komme i betraktning.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av Utdanningsdirektoratet for godkjenninger før 01.01.20 og av NOKUT etter denne dato.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, jf. barnehageloven § 27.
 • Kompetanse og erfaring med autismespekterforstyrrelser og/eller alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er en fordel.
 • Gjerne erfaring med barn i alderen 0-6 år
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Førerkort kl. B.


Følgende vektlegges:

 • Veilednings- og rådgivningskompetanse 
 • Fleksibilitet
 • Samarbeidsevne
 • Personlig egnethet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:

 • Du må være selvstendig, strukturert og engasjert
 • Evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø
 • Gode samarbeidsevner, se de ansattes potensiale og ha evne til å jobbe i team
 • Initiativrik og fleksibel
 • Evne til å jobbe løsningsorientert med godt humør i et travelt miljø
 • Følge med på relevant forskning og overordnede føringer for fagfeltet
 • Gjøre deg kjent med kommunale planer og strategier, og kunne iverksette de i praksis
 • Endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd barnehageloven § 30, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordning
 • Egen kvalitetsplan
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag