Spesialpedagog

Stavanger Kommune

Spesialundervisning av barn med spesielle behov

Arbeidsoppgaver:

Undervisning av elever, enkeltvis eller i grupper. Vanlig klasseundervisning ved behov  

Utarbeide og evaluere IOP

Delta og ta ansvar for tverrfaglig samarbeid, samt et nært samarbeid med foresatte

Veilede andre ansatte, lærere og miljøarbeidere

Kvalifikasjoner:

Grunnskolelærer eller barnehagelærer med spesialpedagogikk og undervisningskompetanse

Relevant og lang erfaring kan kompensere for formell spesialpedagogisk utdanning

Erfaring med barn innen autismespekteret

God relasjonskompetanse og innsikt i egne sårbarheter

Gode ferdigheter i samarbeid

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

Du er robust og fleksibel

Du er strukturert og tydelig på en omsorgsfull måte

Du er faglig oppdatert, engasjert og kan reflektere over egen praksis sammen med kollegaer

Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg en meningsfull og utfordrende jobb

Et godt og inkluderende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere

Lønn etter tariff

Tiltredelse snarest