Spesialpedagog

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Bingsfoss ungdomsskole har 410 elever og 50 ansatte. Vi holder til sentralt på Sørumsand med gangavstand til tog- og busstasjon. Reisetid med tog fra Oslo er ca 30 minutter. Skolen har fine friluftsområder i umiddelbar nærhet. Skolens visjon er "Sammen i bevegelse". I dette ligger et mål om fysisk bevegelse, men også bevegelse i tanker og sinn!

Bingsfoss er sertifisert som dysleksivennlig skole, og jobber for tiden spesielt med temaene i fagfornyelsen.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til undervisning i liten gruppe
 • Spesialundervisning
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Samarbeid på trinn, i faggruppe, med foresatte og med eksterne instanser
 • Bistå og veilede elever med særskilte behov i undervisningstid og friminutt
 • Følge opp planer for klasser og enkeltelever

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • Erfaring i å arbeide med barn med utagerende atferd og/eller spesielle behov er en fordel
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Gode norskkunnskaper
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll 

Personlige egenskaper:

 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Samarbeider og kommuniserer godt med elever, kollegaer og foresatte
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • God omsorgs- og relasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Søker med lærerutdanning tilsettes som lærer
 • Søker med ped./ spes. ped. utdanning tilsettes på kommunale vilkår 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag