Detaljer


Spesialpedagog

Vardeåsen barnehage er en av sju barnehager i Lillestrøm kommune som har ansvaret for å gi
spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven § 31. Hjelpen gis gjennom direkte arbeid med barna og som veiledning til personalet og foreldre. Spesialpedagogene yter spesialpedagogisk hjelp til barn i flere barnehager i kommunen, men er knyttet opp til en barnehage og har kontorplass der.

Fast 100 % stilling ledig fra 01.03.20.

Mer informasjon om barnehagen finner du her.

Kvalifikasjoner

Master i spesialpedagogikk eller barnehagelærer med 2 års spesialpedagogisk videreutdanning. Kompetanse og erfaring med autismespekterforstyrrelser er en fordel.

Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Søker må ha førerkort klasse B.

Følgende vektlegges:

  • Veilednings- og rådgivningskompetanse  
  • Fleksibilitet
  • Samarbeidsevne
  • Personlig egnethet
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Evne til å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper
Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd barnehageloven § 30, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.
Vi tilbyr
  • Lønn etter gjeldende avtaleverk
  • Gode pensjons- og forsikringsordning
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Aktivt bedriftsidrettslag