Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Spesialkonsulent/Rådgiver økonomi og administrasjon

Offentlig forvaltning

Seksjon administrasjon er en støttefunksjon for Avdeling kultur og folkehelse og Avdeling plan, næring og kulturminner. Seksjonen har 6 ansatte og bistår de 170 ansatte på de to avdelingene med bl.a. regnskaps- og økonomioppfølging, systemstøtte og andre administrative kontor- og støttefunksjoner.

Seksjonen har ansatte både i Trondheim og Steinkjer. Denne stillingen utlyses til kontoret i Trondheim.

Aktuelle kandidater til stillingen blir invitert til intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederstøtte i forbindelse med budsjettarbeid, regnskapsoppfølging, driftsrapportering og oppfølging og gjennomgang av prosjekter.
 • Årsoppgjørsaktiviteter.
 • Videreutvikling av interne rutiner.
 • Saksbehandling
 • Administrative oppgaver på regnskaps- og lønnsområdet.

I en liten administrasjonsseksjon må man regne med at det også kan komme til andre administrative og merkantile arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen regnskap/økonomi.
 • Du bør ha minimum 3 års relevant erfaring fra regnskapsarbeid/økonomistyring, fortrinnsvis i offentlig forvaltning.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • Du må ha kjennskap og interesse for bruk av større økonomisystem (Agresso, Visma eller lignende) og ha god systemforståelse. 
 • God kompetanse i bruk av Office-pakken, spesielt Microsoft Excel.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk. 
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling og økonomistyring er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Du må være serviceorientert og ha gode samarbeidsevner.
 • Du må ha god forståelse for regnskaps- og økonomiområdet, og ha en strukturert og selvstendig arbeidsform.
 • Du må være løsningsorientert og ha vilje og evne til å sette deg inn i ny teknologi og nye arbeidsoppgaver.
 • Du ser hva som må gjøres, og trår til der det trengs.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Et bredt fagmiljø med engasjerte og positive kollegaer å spille på lag med.
 • Godt sosialt arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ.
 • Lønn etter nærmere avtale, i henhold til fylkeskommunens lønnspolitikk.