Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Spesialkonsulent/rådgiver

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med og utvikle videregående opplæring i Trøndelag? Da kan avdeling utdanning og kompetanse være riktig arbeidsplass for deg.

Trøndelag fylkeskommune sin visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Avdeling utdanning og kompetanse er en den største avdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Avdelingen har ansvar for 32 videregående skoler og Trøndelag høyere yrkesfagskole.


Avdeling utdanning og kompetanse legger til rette for relevant utdanning med god kvalitet for elever og voksne.  Avdelingen er en viktig bidragsyter i utvikling av trøndelagsamfunnet gjennom kompetanseutvikling for innbyggerne og næringslivet i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

 

FAST STILLING SOM SPESIALKONSULENT/RÅDGIVER
Seksjon skoleutvikling har ledig fast stilling som spesialkonsulent/rådgiver. Faglige kvalifikasjoner avgjør innplassering i stillingskode. 

Arbeidsoppgaver:

 • skolejuss i avdelingen. Dette innebærer bl.a. systemrettet arbeid og dialog og veiledning med de videregående skolene i saker etter opplæringsloven kapittel 9 A
 • systemrettet arbeid med karriereveiledning i skolen
 • andre skoleutviklingsoppgaver
 • generell saksbehandling

Kvalifikasjoner:

 • minimum bachelorgrad
 • erfaring fra skole og/eller offentlig forvaltning knyttet til skoleoppfølging
 • forståelse for skoleeierrollen
 • god lovforståelse for relevant lovverk

Personlige egenskaper:

 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • gode evner til å arbeide systematisk i samhandling med andre 

Vi tilbyr:

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksitidsordning
 • lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Andre opplysninger

Du må regne med noe reisevirksomhet