• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793234
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Spesialkonsulent - prosjektstilling i SaLTo sekretariatet med fokus på ytringskultur og meningsbrytning

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

SaLTo er en samordningsmodell der Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 13 til 22 år, som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. I tillegg jobber SaLTo-nettverket aldersuavhengig i forhold til temaet hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Den byomfattende koordineringen av arbeidet er lagt til SaLTo-sekretariatet, som er plassert i Velferdsetaten. SaLTo-sekretariatet har i dag to faste stillinger og en 100 % prosjektstilling.
 
Gjennom Nordic safe cities og Gjensidigestiftelsens satsning  på «Trygg by Norge» har SaLTo-sekretariatet blitt tildelt prosjektmidler for å jobbe direkte med temaet: Hvordan kan kommunen og sivilsamfunnet være en tydelig stemme i arbeidet med god ytringskultur på nett.
 
Dette arbeidet vil være rettet mot voksnes ytringer på nett. Motargumenter og motstand er viktige prinsipper i et demokratisk samfunn og er det som driver refleksjoner, dialog og diskusjoner videre. Hvordan kan Oslo kommune og sivilsamfunnet bidra til en ytringskultur og meningsbrytning innenfor gjeldende lovverk som innbyr til videre meningsutveksling og dialog?
 
Vi søker en engasjert og driftig medarbeider som sammen med SaLTo-sekretariatet jobber helhetlig innenfor dette fagområdet. Engasjementet varer i ett år fra 1. september 2021 med mulighet for forlengelse.
 
Som en del av SaLTo-sekretariatet vil spesialkonsulenten arrangere workshops for både å løfte tematikken inn i Oslo kommune, men også i de ulike fagmiljøene og i ulike trossamfunn. Arbeidet med prosjektet vil synliggjøres i arbeidet i Oslo kommune gjennom strategier og handlingsplaner. Oslo skal være en by for alle hvor arbeid med ytringsfrihet er en grunnleggende verdi.  Med bakgrunn i kunnskapen som fremkommer i ulike dialogmøter, fagfora og workshops skal spesialkonsulenten sammen med SaLTo-sekretariatet og prosjektgruppen utvikle et konsept for hvordan Oslo kommune og sivilsamfunnet kan være en tydelig stemme i arbeidet med god ytringskultur på nett. 

Arbeidsoppgaver:

 • Samordning og koordinering av arbeidet/prosjektet
 • Planlegging, informasjonsdeling, dokumentasjon og kartlegging innenfor fagområdet
 • Lede møter og fagfora med tverrsektoriell deltakelse
 • Nettverksarbeid overfor hovedaktørene
 • Ha tett dialog med samarbeidsaktørene i prosjektgruppen

Kvalifikasjoner:

 • Fullført høyere utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområder
 • Arbeidserfaring og kompetanse innenfor kommunal sektor
 • Arbeidserfaring innen det relevante fagområdet
 • Arbeidserfaring fra planleggings- og dokumentasjonsarbeid
 • Erfaring med SaLTo/SLT arbeid
 • Erfaring med prosessledelse er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne - tilsvarende minimum C2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Det er en fordel om du har god kjennskap til sosiale medier og deres virkeområder

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Du tar initiativ og ser løsninger
 • Du er god på selvledelse og har gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet samtidig som du presterer godt under press
 • Du trives med å jobbe i et team, men samtidig kunne ta selvstendige beslutninger innenfor dine ansvarsområder
 • Du evner å engasjere og motivere
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksitidsordning
 • 100 % engasjement i 1 år med mulighet for forlengelse. Oppstart 1. september 2021
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som spesialkonsulent i lønnstrinn 47-49 (kr. 626 900 - 650 600,- i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kvalifikasjoner

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793234
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune