Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Spesialkonsulent Nye OUS 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».  

OUS er i starten av en betydelig endringsreise der nye sykehus planlegges og driften optimaliseres. Målet er å skape et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt sykehus for Oslo, for regionen og for landet for øvrig. Dette gjelder både innen pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon .OUS organiserte sine utviklingsprosjekter og aktiviteter rettet mot nye og oppgraderte bygg som 6 programmer under paraplyen av Nye OUS: Storbylegevakten, Nye Radiumhospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri, OUS i Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Helse Sør-Øst leder byggeprosjektene, mens OUS har ansvar for virksomhetsavklaringer, medvirkning, forankring, gevinstrealisering og forberedelse til ibruktakelse. Byggeprosjektene Storbylegevakten og Nye Radiumhospitalet nærmer seg innflytting. Ny Sikkerhetspsykiatri, OUS i Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet er i gjennomføringsfasen. 

Samtidig som Nye OUS programmer skal ivareta og følge opp planlegging, medvirkning og ibruktagelse knyttet til de enkelte lokalisasjonene, tilligger det Nye OUS Stab et ansvar for tverrgående aktiviteter for alle 6 programmer. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor administrasjon/økonomi eller andre relevante fagfelt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Erfaring fra relevante oppgaver er en fordel
 • God kjennskap til program- og prosjektstyringsmetodikk er en fordel
 • God kjennskap til OUS sine administrative verktøy er en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du  :

 • Er strukturert og ansvarsbevisst, opptatt av å levere til frister
 • Er serviceinnstilt og løsningsorientert, ingen oppgaver er for store og ingen er for små
 • Trives med å jobbe både selvstendig og i team, opptatt av felles leveranser 
 • Samarbeider godt på tvers av ulike fagmiljøer og trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Trives med høy tempo og flere parallelle oppgaver
 • Trives i et miljø i rask utvikling og er teknologiinteressert 

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et av Norges mest spennende utviklingsprosjekter i et kompetent, framtidsrettet, dynamisk og tverrfaglig miljø.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram