Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3268640
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Spesialkonsulent med særlig ansvar for spesialistutdanning av leger

Oslo kommune etablerer et team for å etablere og utvikle et nytt system for spesialistutdanning av leger i kommunen. Oppgaven er en videreføring av et prosjektarbeid som startet høsten 2019. Stillingen er plassert i samfunnsmedisinsk avdeling sammen med kommuneoverleger, smittevern, miljørettet helsevern og migrasjonshelse. Helseetaten er i endring og endringer i organiseringen må påregnes. For tiden er avdelingen tungt involvert i Covid-19 relatert arbeid.

Det søkes etter en medarbeider som kan følge opp dette og tilgrensende områder i tett samarbeid med den kommuneoverlegen som har ansvar for spesialistutdanningen. Stillingen vil ha tett kontakt med virksomhetene (etater og bydeler) som har leger i spesialistutdanning (LIS). Enheten vil også samarbeide med helseforetakene, legeforeningen og andre relevante instanser. Antallet LIS er omkring 100 ansatt i kommunen, og et tilsvarende antall som arbeider i fastlegepraksis.

Leger som arbeider klinisk i kommunen, og som er ansatt etter 01.03.2017, må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. Oslo kommune er pålagt ansvar for å organisere spesialistutdanning som går over minst fem år og som inkluderer tjenestetid i kommunens institusjoner, på legevakt, i fastlegetjeneste og i spesialisthelsetjenesten/«institusjonstjeneste». De nye føringene utfordrer legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste på kapasitet, rotasjoner, stillingsforhold, avtaleverk, økonomi og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Samtidig ligger det gode muligheter her til å utdanne fremtidens storbyleger, og bidra til å øke kvaliteten på legetjenesten i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Spesialkonsulenten vil bli involvert i både planlegging og vedlikehold av et nytt utdanningssystem.

 • Etablere oversikt over aktuelle leger i utdanning, rutiner for etablering av utdanningsløp og rapportering fra virksomhetene.
 • Holde oversikt over utdanningsstillinger og bidra til at leger kan oppnå rotasjon mellom tjenestesteder i kommunen, fastlegepraksis og samarbeidende helseforetak.
 • Holde oversikt over og bidra til å utvikle veiledere.
 • Etablere/benytte Dossier kompetanseportal og eventuelle andre verktøy som kreves for koordineringen.
 • Bistå også leger som gjennomgår spesialistutdanning etter gamle ordning. Forvalte kommunal tilskuddsordning til spesialistutdanning, motta rapportering/krav og utbetale til aktuelle mottakere. 
 • Forvalte statlig tilskuddsordning til gjennomføring av akuttmedisinkurs (for LIS og turnusleger), refundere utgifter til arrangører og deltakere i tråd med gjeldende regelverk.
 • Forvalte tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til gjennomføring av akuttmedisinkurs for helsepersonell i Oslo
 • Bidra til å utarbeide informasjonsmateriell og praktiske verktøy for virksomhetene til bruk i oppfølging av den enkelte LIS
 • Søkeren må påregne å delta i Helseetatens øvrige samfunnsmedisinske systemarbeid, herunder turnuslegeordningen (LIS1) og spesialistutdanning i samfunnsmedisin.
Kvalifikasjoner
 • Minimum bachelorgrad innen administrasjon, samfunnsvitenskap, helse og velferd f.eks sykepleier eller lignende
 • Kjennskap til primærhelsetjenestens organisering er en fordel.
 • Gode IKT-kunnskaper. Erfaring med excel og Dossier kompetanseportal er ønskelig.
 • God økonomiforståelse
 • Kunnskap om Oslo kommunes organisering vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Erfaring med kvalitets-, og kompetanseutvikling eller spesialisering fra andre arenaer vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og systematisk
 • Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner dokumentert ved referanser
 • Gode organisatoriske og strategiske evner
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Fast stilling i Oslo kommune, 100%
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer i en organisasjon i endring
 • Lønnstrinn 40-46 (p.t. 551 400-614 800)
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sentrale kontorlokaler