• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622298
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Spesialkonsulent med prosjektledererfaring

Offentlig forvaltning

Helseetaten har som oppgave å legge til rette for systematisk involvering av innbyggere i utvikling av tjenester og tilbud, jf. strategi for psykisk helse og oppdrag i tildelingsbrev. Utvikling av gode tiltak og tjenester for innbyggere med rus og psykiske helseproblemer er et viktig område. Kommunen trenger å styrke innbyggerinvolveringen i fag- plan- og tjenesteutvikling for denne målgruppen, slik at de kan medvirke til å skape bedre og mer treffsikre tjenester.

Helseetaten har allerede etablert Erfaringsskolen som gir et grunnlag for å jobbe som erfaringskonsulent i Oslos psykiske helse- og rustjenester. Det er nylig igangsatt to prosjekter med økonomisk støtte fra Statsforvalteren som skal sees i sammenheng med systematisk innbyggerinvolvering og Erfaringsskolen.

Vi søker nå etter en spesialkonsulent med prosjektledererfaring som skal lede de to prosjektene, og vi lyser samtidig ut stiling som spesialkonsulent med erfaringskompetanse inn i arbeidet. Prosjektet har en varighet til juni 2023, med mulighet for forlengelse gitt finansiering.

Det ene prosjektet tar sikte på å utvikle metoder som inkluderer brukere i lokal tjenesteutvikling innen psykisk helse og rustjenester. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med bydelene, og målet for prosjektet er å utvikle gode metoder for innbyggerinvolvering, skape arenaer for samskapning og identifisere hva brukerne mener er gode tjenester. 

Det andre prosjektet har som mål og utvikle og pilotere et dagfolkehøgskoletilbud for innbyggere med alvorlige psykiske helseutfordringer som er ute av jobb og utdanning. Tiltaket utvikles i samarbeid med Erfaringsskolen i Oslo og innbyggere med erfaringskunnskap. Det skal tas i bruk sosialpedagogiske virkemidler, og fokuset er tilpasset undervisning, ikke behandling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, koordinere og utvikle de to prosjektene
 • Samarbeide tett med erfaringskonsulent/prosjektmedarbeider
 • Delta i bydelenes lokale utviklingsarbeid tilknyttet prosjektet, inkl. følge opp bydelene mht deres mål, tiltak og strategier
 • Lede arbeidet med å pilotere et dagfolkehøyskoletilbud
 • Samhandle med relevante aktører i og utenfor kommunen
 • Drive informasjonsarbeid om prosjektene og sikre at mål og resultater gjøres kjent
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og  sosialfaglig utdanningsbakgrunn, minimum bachelorgrad
  Kompetanse og  erfaring  innen psykisk helse og/eller rusarbeid
 • Egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusarbeid er en fordel (dobbeltkompetanse)
 • Erfaring fra prosjektledelse og utviklingsarbeid
 • Erfaring med innbyggerinvolvering, brukersamarbeid og medvirkningsprosesser
 • Meget gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til Oslo kommune og bydelene er en fordel
 • Det må kunne dokumenteres resultater innenfor kvalifikasjonskravene som er beskrevet

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for brukergruppen 
 • Evne til å skape gode resultater sammen med andre
 • Proaktiv med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Forståelse for roller og skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Engasjerte og dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse 
 • Mulighet for samarbeid og tverrfaglighet 
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring 
 • Lønn etter avtale og Oslo kommunes regulativ 
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622298
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune